Bekymret for rekrutteringen

Lise B. J ohannessen Om forfatteren
Artikkel

Det arbeidsmedisinske fagfeltet må løftes frem slik at det oppfattes som et spennende felt å jobbe innenfor. Dette kom frem på årsmøtet til Norsk arbeidsmedisinsk forening som ble holdt på Soria Moria i Oslo i forbindelse med Arbeidsmedisinsk uke. Styret i foreningen ble oppfordret til å se på behovet for arbeidsmedisinere, rekruttering og krav til sertifisering.

Det ble også fremhevet at Legeforeningen har en kjempeutfordring i å lære opp legene i funksjonsvurdering. Per i dag er det kun ca. 20 % som har tatt dette i bruk. 903 bedrifter med totalt 119 922 ansatte er per 5.11. 2002 IA-bedrifter (1).

Et annet tema som ble berørt var sertifiseringsordning for bedriftshelsetjenester. Arbeidslivslovutvalget som er et offentlig utvalg som skal vurdere forbedringer i arbeidsmiljølovgivningen og andre virkemidler, har nedsatt flere underutvalg. Et av disse skal se på bedriftshelsetjenesten for om mulig å få til en godkjenningsordning.

Norsk arbeidsmedisinsk forening har fått nye nettsider: www.legeforeningen.no/namf

Anbefalte artikler