Bekymret for rekrutteringen

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Abstract

  Arbeidsmedisinere er bekymret for rekrutteringen til faget. Utdanningskapasiteten er for lav, det mangler utdanningsstillinger og det er mange ledige bedriftslegestillinger.

  Artikkel

  Det arbeidsmedisinske fagfeltet må løftes frem slik at det oppfattes som et spennende felt å jobbe innenfor. Dette kom frem på årsmøtet til Norsk arbeidsmedisinsk forening som ble holdt på Soria Moria i Oslo i forbindelse med Arbeidsmedisinsk uke. Styret i foreningen ble oppfordret til å se på behovet for arbeidsmedisinere, rekruttering og krav til sertifisering.

  Det ble også fremhevet at Legeforeningen har en kjempeutfordring i å lære opp legene i funksjonsvurdering. Per i dag er det kun ca. 20 % som har tatt dette i bruk. 903 bedrifter med totalt 119 922 ansatte er per 5.11. 2002 IA-bedrifter (1).

  Et annet tema som ble berørt var sertifiseringsordning for bedriftshelsetjenester. Arbeidslivslovutvalget som er et offentlig utvalg som skal vurdere forbedringer i arbeidsmiljølovgivningen og andre virkemidler, har nedsatt flere underutvalg. Et av disse skal se på bedriftshelsetjenesten for om mulig å få til en godkjenningsordning.

  Norsk arbeidsmedisinsk forening har fått nye nettsider: www.legeforeningen.no/namf

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media