Lederskifter

Hans Petter Fosseng Om forfatteren

Nils Fredrik Wisløff har gått av som styreleder i Helse Sør RHF og fagdirektør Trine Magnus i Helse Nord RHF går tilbake til Universitetssykehuset Nord-Norge.

– Det var en tung, men nødvendig beslutning å ta, sier Nils Fredrik Wisløff til regionsavisen Drammens Tidende (1) . Wisløff er rådmann i Drammen kommune, og er blitt stilt til ansvar for den dårlige økonomiske situasjonen i kommunen. Han ønsker å prioritere rådmannsarbeidet fremover, etter at byens formannskap gav ham tillit i et ekstraordinært møte.

Fagdirektør Trine Magnus i Helse Nord har oppgitt som grunn til sin fratreden som fagdirektør (2) at hun skal tilbake til lederstillingen ved Universitetssykehuset Nord-Norge. Den nye fagdirektøren, lege Einar Hannisdal, tiltrer stillingen 1. januar 2003.

1

Myhre F. Trekker seg fra Helse Sør. Drammens Tidende 20.11.2002.

2

Høie IM. Trine Magnus: Søring i nord med ansvar for fordeling Tidsskr Nor Lægeforen 2002; 122: 2234–5.

Kommentarer

(0)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.

Anbefalte artikler