F.E. Skjeldestad & B. Hagen svarer:

Finn Egil Skjeldestad, Bjørn Hagen Om forfatterne
Artikkel

Faglig oppdatering er en kontinuerlig prosess. Veilederne utarbeidet av de ulike spesialforeningene er et ledd i denne prosessen. Det å kvalitetssikre veilederne er en omfattende og tidkrevende prosess og i mange tilfeller er kompetanse fra andre spesialiteter en nødvendig forutsetning for å kunne lykkes.

I denne sammenhengen konstaterer vi med tilfredshet at den nylig reviderte Veileder i gynekologisk onkologi leses med interesse, også utenfor det gynekologiske fagmiljøet. Det er prisverdig at Ulrik Fredrik Malt gjennom korrespondansespalten i Tidsskriftet nyanserer diagnosesettingen ved sykmelding av pårørende i forbindelse med kreftsykdom. I nettutgaven av veilederen vil korrigeringen bli gjort umiddelbart, mens det nok kan ta noen år før dette lar seg rette opp i den tredje revisjonen av veilederen.

Hvorvidt unøyaktigheten innen diagnosekapitlet F43 Tilpasningsforstyrrelser og reaksjon på alvorlig belastning, fortjener overskriften «Gynekologer misbruker psykiatriske diagnoser», kan diskuteres. I både klinisk arbeid og i anbefalte retningslinjer for god praksis er det forskjell på «misbruk» og «feil bruk» av diagnoser.

Anbefalte artikler