Krever internasjonalt forbud mot terapeutisk kloning

Tom Sundar Om forfatteren
Artikkel

President George Bush vil ha stopp både for såkalt reproduktiv kloning som tar sikte på å skape nye individer, og for terapeutisk kloning der målet er å frembringe stamceller til behandlingsforskning.

Bred støtte

I begynnelsen av november lyktes det USA, med støtte fra 36 andre stater, å få FN til å utsette et forslag fra Tyskland og Frankrike om å forby reproduktiv kloning av mennesker. Amerikanerne vil i stedet gjøre et fremstøt for å samle støtte for et totalforbud, skriver The New York Times (1). Carolyn Wilson, juridisk rådgiver for den amerikanske FN-delegasjonen, kaller utsettelsen en viktig seier for Bush-administrasjonen.

Striden i FN gjenspeiler en annen pågående strid i USAs senat, der tilhengerne for totalforbud har fått gjennomslag for sitt krav om en omvotering over et forslag som ville tillate en begrenset forskning rundt kloning.

Forbud i Norge?

Terapeutisk kloning går ut på å transplantere kjernen fra en kroppscelle til en eggcelle der DNA-innholdet er fjernet, og stimulere egget til å dele seg (2). Men istedenfor å implantere klonede celler i en livmor og la dem utvikle seg til et foster, blir kimen til fosteret ødelagt og cellene brukt som stamceller. I laboratoriet kan stamcellene spesialiseres til ulike vev og organer til transplantasjonsformål.

I Norge foreligger det et lovforslag om å forby terapeutisk kloning (3), og forslaget skal etter planen behandles av Stortinget før jul. I Sverige er forskning rundt teknologien tillatt i begrenset omfang, under strenge etiske regler.

Anbefalte artikler