Helsebringende pågangsmot i sjenerøs dosering

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  «Det mest typiske for min allmennmedisinske hverdag er ikke at folk er syke, men at de vil bli friske,» sier Jørgen Skavlan innledningsvis i denne boken som han har redigert, og som handler om å mestre livet og rollen som pasient. Boken kan betraktes som en medisinsk antologi, organisert tematisk i kapitler skrevet av 16 ledende legespesialister. Redaktøren selv er spesialist i allmennmedisin og medieprofilert fastlege i Oslo.

  «Å være syk er like naturlig som å leve og dø,» hevder Skavlan, og understreker at bokens hensikt verken er å servere leksikalske eller populistiske fasitsvar på spørsmål om sykdom og helse, men i stedet gi kunnskap og innsikt til å akseptere, håndtere og leve med en diagnose, helseplage eller et handikap. Sentrale ideer og begreper som danner den røde tråd gjennom boken, er omstillingsevne, ressursmobilisering og selvrespekt. Kapitlene løfter frem et bredt spekter av temaer knyttet til svangerskap og fødsel, barnets, kvinnens og mannens helse, psykiatri, allergi og astma, kreft, diabetes, infeksjoner, huden, hjertet, ryggen, nevrologi, revmatisme, alderdom, og aspekter ved livets slutt.

  Bokens visuelle innpakning er noe mer pompøs enn det vi er vant til innen medisinske publiseringstradisjoner i Norge. Prangende blir det likevel ikke. Det estetiske, livsnære og kunstneriske uttrykket i bildebruken sørger for balanse i regnskapet. Fremfor alt holder tekstene høy kvalitet. Sykdomstilstander og sykdomsskjebner blir beskrevet ved en balansert bruk av anekdoter, allegorier og faktaopplysninger. Titler som «De ulydige cellene» i kreftkapitlet og «Kroppens svakstrøm, hjernens brytere» i nevrologidelen, lokker på oppmerksomheten og leselysten.

  Ni pasientportretter, ført i pennen av kulturjournalist Jan E. Hansen, gir tankevekkende beretninger om sykdomskamp og livsvilje. Likeledes er intervjuet med kardiologen og kapittelforfatteren Knut Gjesdal, som tidligere i år ble hardt rammet av en ryggmargsskade, et sterkt vitnesbyrd om pågangsmot og fremtidstro.

  Frisk nok for livet er et ambisiøst bokprosjekt som blir båret frem av en god idé og en hærskare av rause skribenter som doserer lesegleder til både leg og lærd, pasient og pårørende.

  TomSundar

  Tidsskriftet

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media