Leseverdig om epidemier

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Jan Brøgger, cand.psychol. og professor i sosialantropologi, har skrevet en fascinerende og kunnskapsrik bok om hvordan de store og små epidemiene opp gjennom historien har formet våre sivilisasjoner, både her i Vesten og andre steder. Dette er ikke en lærebok i mikrobiologi, men en bredt anlagt bok om sammenhengen mellom epidemier og utviklingen av sivilisasjonenes historie og kultur.

  Boken er inndelt i 16 kapitler, inkludert en morsom og rørende selvbiografisk innledning. Den har et omfattende og grundig noteapparat og litteraturliste som gjør boken ekstra engasjerende og nyttig å lese. Den har en behagelig layout og gode svart-hvitt-illustrasjoner, fra Theodor Kittelsens berømte illustrasjon om svartedauden, verdens første vaksinasjon (mot kopper) til satiriske tegninger over legers uvirksomme (men innbringende) kurer mot smittsomme sykdommer.

  Boken favner vidt, fra menneskeartens utvikling, renhet og urenhet som kulturelle faktorer, svartedauden, tyfussykdommens betydning for at Europa ikke ble muslimsk i 1529, syfilis i kunsten, spanskesyken, tuberkulosesanatoriene, poliomyelitt og renslighet, via prionsykdommer til ebolaepidemien i Afrika.

  Forfatteren viser oss hvorledes smittsomme patogene mikrober ofte har hatt større betydning for historiens gang og for utformingen av vårt samfunn, enn kriger og maktpolitikk. Blant annet skyldes det som ofte skjer med ett samfunn etter en større katastrofe: fremveksten av karismatiske profetskikkelser, formulering av en ny kulturell orden, jakten på en felles syndebukk osv. De økologiske perspektiver er også behørig tatt med. Krigførsel har alltid vært en viktig smittevei for epidemier, men også vår rovdrift på naturen bereder veien for nye epidemier. Allerede eventyrsamleren P.C. Asbjørnsen advarte mot dette. Dette er altså en omfattende bok som formidler mye kunnskap og tankevekkende sammenhenger, men uten å bli overveldende eller for detaljert.

  Boken henter inn kunnskaper fra flere felter, ikke minst fra mikrobiologien og medisinhistorien. Så langt jeg kan bedømme, er de medisinske fakta korrekte. I vår tids subspesialiserte og høyteknologiske medisinske verden trenger vi stadig vekk å bli minnet om at vi inngår i større sammenhenger, både historisk, kulturelt og metafysisk. Det viser Brøgger oss i denne boken, og derfor er dette en viktig bok også for leger. De som kjenner Brøggers bøker fra før, vet at de har noe å glede seg til med denne boken.

  Morten S.Selle

  Psykiatrisk avdeling, Vinderen

  Diakonhjemmets sykehus

  Oslo

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media