Ny eldrebølge krever flom av hjelpepleiere

Nina Husom Om forfatteren
Artikkel

I dag er den årlige tilveksten av hjelpepleiere 3 000, men det er behov for 4 500 nye i året for å møte behovet i pleie- og omsorgssektoren i 2020.

Regjeringen vil bruke 110 millioner kroner neste år på å rekruttere hjelpepleiere og annet helsepersonell til helsevesenet. Dersom ikke flere utdanner seg til slike stillinger, kommer det til å være 30 000 færre årsverk enn det er behov for i 2020, viser tall fra Statistisk sentralbyrå.

Flere voksne og ufaglærte

Tallene danner grunnlag for regjeringens rekrutteringsplan for helse- og sosialpersonell for de neste fire årene, som ble lagt frem i november (1). Rekrutteringsplanen er et samarbeid mellom Sosialdepartementet, Helsedepartementet og Sosial- og helsedirektoratet. Planen retter seg særlig mot de store personellutfordringene i de kommunale helse- og sosialtjenestene.

For å rekruttere flere til hjelpepleieryrket foreslår regjeringen å satse på flere voksne, ufaglært arbeidskraft og gi tilbud til minoritetsspråklige som trenger tilleggsopplæring. Regjeringen foreslår også å modernisere fagstruktur og yrkestitler i helse- og sosialfagene i videregående skole for å gjøre fagene mer attraktive for unge.

Andre tiltak

Planen foreslår dessuten disse rekrutteringstiltakene for å få tak i annet helsepersonell:

  1. Desentralisert sykepleierutdanning

  2. Fortsatt rekruttering fra utlandet

  3. Videreutdanning for hjelpepleiere og omsorgsarbeidere

  4. Program for utvikling av kliniske spesialiteter/kliniske stiger

  5. Tiltak rettet mot arbeidsmiljø og et inkluderende arbeidsliv

Anbefalte artikler