Norske jenter leder medisinstudenter

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Abstract

  Den internasjonale studentorganisasjonen IFMSA har fått ny leder i Norge, Camilla Lund. Tidligere leder, Kristina Øgaard, har flyttet til Sveits for å lede hele IFMSA, som omfatter en million medisin- studenter.

  Artikkel

  Camilla Lund er 22 år og medisinstudent på fjerde året i Oslo. Hun ble tidlig med i lokalkomiteen til IFMSA (International Federation of Medical Students Associations) og har hatt forskjellige verv i styret.

  – Den viktigste grunnen til at jeg valgte å studere medisin, er de mange mulighetene yrket gir både i Norge og i resten av verden. Jeg synes det er spennende å reise og møte mennesker, og IFMSA gir meg mange muligheter til det, sier Lund som har et sterkt internasjonalt engasjement.

  I sommer tilbrakte hun flere uker ved et sykehus i Taiwan. Hun var to uker ved en akupunkturavdeling og to uker i akuttmottaket. – Jeg reiste med fullstendig blanke ark og visste lite om hva jeg kom til. Det var interessant å møte både vestlig og østlig medisin i samme sykehus. Hospiteringen var med på å motivere meg for ledervervet, forteller Lund.

  Ambisjoner

  Ambisjoner

  IFMSA har lokalkomiteer ved de fire norske, medisinske fakultetene. De informerer om reisemuligheter, arrangerer temakvelder og tar imot studenter som kommer til Norge for utveksling. Organisasjonen arrangerer to store generalforsamlinger hvert år. Her møtes studenter fra hele verden og diskuterer aktuelle saker.

  – Disse møtene er både spennende og lærerike, og det blir tydelig hvor mye vi har å lære av hverandre, sier Lund.

  Kristina Øgaard (23), ny leder for verdensomspennende IFMSA, får mye å gjøre i forbindelse med generalforsamlingene. Hun skal også holde kontakt med Verdens helseorganisasjon som også administreres fra Sveits, der Øgaard skal bo det neste året. Hun har tatt permisjon fra studiene i Trondheim for å være leder på heltid (1).

  Lund berømmer det forrige styret for godt arbeid, særlig med å profilere organisasjonen. – Det nye styret vil arbeide videre med å gjøre oss bedre kjent. I andre land er IFMSA ofte den største organisasjonen for medisinstudenter. I Norge har vi vært lite synlige, men vi satser på å markere oss bedre ved de medisinske fakultetene og i Legeforeningen, sier hun.

  Utveksling og samarbeid

  Utveksling og samarbeid

  Den andre hovedsaken som det nye styret vil engasjere seg i, er økonomi. – Foreningen sliter med økonomien, som er viktig både for å kunne lage gode opplegg for studenter som kommer hit, og for å sende representanter til de internasjonale møtene. Vi vil også motivere studenter til å reise ut. Det finnes mange muligheter for eventyrlystne studenter.

  Hittil i år har 122 studenter reist ut med IFMSA-Norge, 83 av dem har deltatt i humanitære prosjekter og 39 har vært på klinisk utveksling. Gjennom organisasjonen kan man for eksempel arbeide ved barnehjem i Romania, lære om tropemedisin ved sykehus i Egypt eller jobbe ved helsestasjon i India.

  – fakta –

  IFMSA

  • International Federation of Medical Students Associations (tidligere NorMSIC) er verdens største studentforening

  • 1 million medisinstudenter fra 80 land er medlemmer

  • Foreningen ble stiftet i 1951 av seks nasjoner, deriblant Norge

  • Målet er å fremme internasjonal forståelse innen helse og være et forum der medisinstudenter kan møtes for å utveksle erfaringer og kunnskap

  • Les mer: www.ifmsa.org

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media