Berømte anestesiologer

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Forfatteren J. Roger Maltby skriver i forordet at han i mer enn 40 år har interessert seg for eponymer (navn knyttet til operasjoner, utstyr, teknikker, etc.) innen medisinen, og at han i boken Notable names in medicine and surgery ikke fant en anestesiolog. Dette gav han inspirasjon til å lage en tilsvarende bok knyttet til anestesien. Han presiserer at boken ikke er anestesiens historie, men ved å skrive «biografien» til 76 eponymer, velkjente og berømte anestesileger, formidler han svært mye historie.

  Boken, som henvender seg til interesserte i medisinsk historie generelt og anestesihistorie spesielt, er rikt illustrert. Naturligvis er de fleste illustrasjonene portretter, men det finnes også mange spennende foto av utstyr som har satt sitt preg på anestesiens utvikling. Tidsmessig spenner boken fra tiden før «anestesiens oppdagelse» i 1846 og frem til slutten av forrige århundre. Maltby har selv skrevet de fleste biografiene som nesten uten unntak er lettleste, underholdende og meget informasjonsrike. Lengden på omtalene er på mellom to og tre sider, og dette gjør at de godt kan nytes mellom andre gjøremål eller på sengen.

  De fleste personene som omtales er hentet fra England og USA, kun to personer er hjemmehørende i Norden. Disse er Torsten Gordh (1907–), svensken som ble Nordens første anestesilege og den første som tok i bruk Xylocain, og dansken Henning Ruben (1914–) som konstruerte Rubens ventil og bag. Norske medisinere vil savne et norsk innslag og Jacob Heiberg (1843 – 88) kunne være aktuell som den første som tok i bruk håndgrepet for å gi frie luftveier.

  Ved å lese denne boken får man både en innsikt i anestesiens historie og spennende personer og livsløp. Noe er kuriøst som for eksempel at nevnte Ruben reiste rundt som magiker og illusjonist i tillegg til å være en fremragende anestesiolog. Denne bredden i tilnærmingen gjør boken meget leseverdig.

  Kjell ErikStrømskag

  Anestesiavdelingen

  Molde sjukehus

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media