Årets julenummer

Artikkel

Som vanlig inneholder Tidsskriftets julenummer artikler som spenner over et vidt felt. De handler om botulisme i Østerdalen, eksotiske kjæledyr, Leonardo da Vinci og Carl Michael Bellman, og også om legeerklæringer, p-sprøyten Depo-Provera og helsesamarbeid i Barentsregionen. Forhåpentligvis noe for enhver.

Redaksjonen ønsker alle leserne en riktig god jul. Vi ser frem til å presentere neste nummer av Tidsskriftet i en litt endret form. Nr. 1/2003 kommer 9. januar.

Charlotte Haug

Anbefalte artikler