Tankevekkende om helse

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Boken Helsebilder: sunnhet og sykdom i kulturelt perspektiv er et resultat av arbeidet til en flerfaglig forskningsgruppe som studerer sykdom og helse i et kulturelt perspektiv. Innledningskapitlet er skrevet av de to redaktørene, statsviteren Kari Tove Elvbakken og sosiologen Per Solvang. De øvrige ni kapitlene i boken er skrevet av forfattere med bakgrunn innen medisin, historie og samfunnsvitenskap.

  Bilder, visuelle representasjoner, av sykdom, helse og normalitet, er fellesnevneren for bidragene. Boken favner vidt, og stikkord for innholdet er: tuberkulose, vekttabeller, reklame for legemidler og inkontinensbind, forbedringen av smilet, markedsføring av fertilitetsklinikker, annonser for alternativ behandling, Odd Nerdrums bilde Pissing Woman , og røntgenbildets betydninger i klinisk medisin.

  Forfatterne tar, med ulike faglige grep, pulsen på vår tids medisinske og samfunnsmessige utvikling. De viser hvordan studier av visuelle representasjoner, og den kunnskap som ligger til grunn for dem, kan være nøkler til forståelsen av forestillinger om sykdom og helse. Bidragsyterne får klart frem den normative koloritt som ofte preger, eller ligger til grunn for, slike forestillinger.

  Bokens bredde med hensyn til faglige betraktningsmåter gjør den spennende. Redaktørene har maktet utfordringen med å lage en helhet hvor de ulike bidragene står i en dialog med hverandre. Boken har et lettfattelig språk og den inneholder flere illustrasjoner. Man trenger ikke å ha spesielle forkunnskaper for å ha utbytte av å lese den.

  Helsebilder belyser sykdom og helse på nye, uvante og forfriskende måter. Boken gir innblikk i enkelte sosiale, historiske og kulturelle sider ved det landskapet medisinere virker i; et «kulturlandskap» som i ganske høy grad er preget av medisinen selv.

  Jan C.Frich

  Nevrologisk avdeling

  Ullevål universitetssykehus

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media