Hund og katt reduserer risiko for astma

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Abstract

  Å bli eksponert for hund og katt som spedbarn, beskytter mot atopi ved 6–7-årsalder, viser en ny amerikansk studie.

  Artikkel

  Forholdet mellom eksponering for allergener og astma har vært intenst undersøkt de siste 20 årene. En ny amerikansk prospektiv kohortstudie har undersøkt eksponering for hund og katt og senere utvikling av astma (1). Av de 835 barna som opprinnelig deltok i studien, fullførte 57 % oppfølgingen ved 6 – 7-årsalder.

  Forekomsten av atopi ved prikktest var 34 % hos dem som hadde vært eksponert for 0 – 1 hund eller katt i første leveår, mot 15 % blant dem som hadde vært eksponert for to eller flere hunder eller katter (p < 0,005). Også når forskerne kontrollerte for blant annet foreldres astma og røyking, var risiko for atopi signifikant lavere hos barn som hadde vært eksponert for to eller flere katter og hunder i første leveår.

  – Undersøkelsen viser samme tendens som i et par kohortstudier tidligere, bl.a. i barneastmaundersøkelsen i Oslo (2). Funnene har grunnleggende betydning for forståelsen av hva som påvirker allergiutvikling, og for hvilke råd som skal gis til foreldre. Fremdeles er det imidlertid mulige systematiske feilkilder ved undersøkelsene som tilsier at man skal være forsiktige i konklusjonene. Men man bør nok nå være tilbakeholdne med å fraråde familier å ha hund eller katt for å forebygge utvikling av atopisk sykdom hos nyfødte barn, fordi det altså er nokså tydelig at barn som vokser opp uten nærkontakt med hund eller katt har større tendens til allergiutvikling, sier Per Magnus ved Folkehelseinstituttet.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media