()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Forfatterne er professorer ved Lunds universitet, hun i medisinsk og fysiologisk kjemi, han i hematologi. Begge har mange års erfaring i undervisning i cellebiologi og boken synes å representere en videreføring av notater til forelesninger. Den er beregnet på studenter innen biovitenskapene og dekker hele cellebiologien, inklusiv metabolismebiokjemi og molekylærbiologi. På bokens bakside omtaler forfatterne selv sitt verk som en komprimert lærebok, hvilket er dens styrke og svakhet.

  Når de 294 sidene omfatter innholdsliste, forord, ordliste og innholdsfortegnelse, sier det seg selv at stilen blir knapp. Illustrasjonene er sparsomme, kun i svart-hvitt. Kontrasten med de mange engelskspråklige lærebøkene i cellebiologi, ikke minst Molecular biology of the cell som kom i ny utgave i år (1), er stor. Den er en velskrevet, gjennomillustrert åpenbaring.

  En av fortjenestene ved Cellbiologi er at den er skrevet på svensk, der forfatterne konsekvent har forsøkt å bruke svensk terminologi. Hvilket er viktig når vi ønsker å videreformidle fra dette nye univers som gjennom de siste par tiår har åpnet seg for oss. Åpenbart er forfatterne innsiktsfulle fagfolk, men den samlede cellebiologi er et stort felt å dekke for to forfattere. Av og til skurrer det, som når de f.eks skriver at «sjukdomen osteogenesis imperfecta … [skyldes at] … en enda glycinmolekyl er utbytt mot cystein». Hvilket blir mer misvisende enn informativt.

  Som konklusjon, for studenten grepet av panikk kort tid før eksamen, kan disse ferdig utfylte forelesningsnotatene kanskje hjelpe til med repetisjonslesing. Men den oppfyller ikke forfatternes uttalte ambisjoner om å formidle innsikt og vekker neppe interesse for dette fascinerende faget.

  SigbjørnFossum

  Anatomisk institutt

  Universitetet i Oslo

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media