Minileder

Om forsidebildet

I dette nummeret

Redaksjonelt

Magne Nylenna
Jon Martin Sundet

Medisin og vitenskap

Lars Smith
Stein Erik Ulvund
Rolf Lindemann
Solveig S-H. Hofvind
Steinar Ø. Thoresen
Mathias Onsrud*
Bjørn Hagen
Runa Heimstad
Lars Gullestad
Halfdan Aass
Arne K. Andreassen
Halfdan Ihlen
Svein Simonsen
John Kjekshus
Lisbeth Wikeby
Sigurd Nitter-Hauge
Jan G. Fjeld
Egil Lien
Thor Ueland
Stig S. Frøland
Pål Aukrust
Dagfinn Gleditsch*
Arild Nesbakken
Knut Nygaard
Per Helsing
Nils Jørgen Mørk
Tor Flage*
Lars Jørgen Rygh
Tore Hind Fagerlund
Frode Svendsen

Kommentar og debatt

Petter Jensen Gjersvik
Reidun Førde
Anne Kjersti Befring
Jon Arne Søreide
Lars Tjemsland
Erik Wist
Holger Moe Tørisen
Harry Martin Svabø
Johannes Brattebø
Guttorm Brattebø
Torben Wisborg
Reidar Lønn
Johan illgram-Larsen
Aurora Brønstad

Nyheter og reportasjer

Ragnhild Ørstavik
Roald E. Strandjord
Jon Arne Søreide
Per Bergsjø

Fra foreningen

Hans Petter Aarseth
Arne Johannesen