Symptomfri trombose hyppig på fly

Pål Gulbrandsen Om forfatteren
Artikkel

En norsk studie har vist at en av årsakene til dyp venetrombose ved flyreiser kan være det raskt fallende lufttrykket i kabinen når flyet letter (1). Epidemiologisk kunnskap, som sier noe om hvilken risiko flypassasjerer faktisk løper, har imidlertid vært sparsom.

231 voksne over 50 år uten tidligere tromboemboliske sykdommer ble randomisert til to grupper (2). Den ene fikk kompresjonsstrømper grad I til under kneet, den andre ikke. Deretter reiste alle i løpet av seks uker minst 24 timer med fly og minst åtte timer per flyreise. Vurdert ved ultralyd utviklet 12 av de 116 som ikke brukte strømper, asymptomatisk dyp venetrombose, mens ingen av dem med strømper fikk dyp venetrombose. Fire av de sistnevnte utviklet imidlertid overflatisk tromboflebitt.

I en kommentar i Lancet trekkes studiens funn alvorlig i tvil (3). Det gjelder både den absolutte forekomst man er kommet frem til, og det at behandling med strømper skulle redusere risikoen så fullstendig.

– Studien representerer likevel noe av det beste som er gjort innen dette feltet, sier Bjørn Bendz ved Hematologisk forskningslaboratorium, Ullevål sykehus. At bruk av strømper kan gi ufarlige, men plagsomme symptomer kan være til hinder for at de blir brukt i særlig utstrekning. Det er sannsynlig at profylaktisk bruk av heparin også kan være aktuelt, iallfall hos pasienter med kjente risikofaktorer.

Anbefalte artikler