Tillit

Artikkel

Før stolte folk på legenes etikk, men betvilte deres faglige kompetanse. Nå stoler de på kompetansen, men tviler på legenes etiske standard, skriver George D. Lundberg i en ny bok (s. 1916).

Forholdet mellom leger og legemiddelindustrien er noe av grunnen for denne tvilen. Sannsynligvis er det få samarbeidsrelasjoner i vårt samfunn som er så juridisk og etisk gjennomregulerte som nettopp dette forholdet. Likevel er det stadig behov for å forbedre reglene både for forfattere av vitenskapelige artikler (s. 1883) og klinikere (s. 1958).

Av alle de forutsetningene som finnes for et godt lege-pasient-forhold, er tillit den aller viktigste. Grunnlaget for denne tilliten er fortsatt den enkelte leges holdninger og handlinger.

Magne Nylenna

Anbefalte artikler