Leger på langs og på tvers

Stein Tyrdal Om forfatteren
Artikkel


Humoristiske opplevelser fra legelivet publiseres anonymt, men sendes inn med navn og adresse. Rett til å redigere historiene forbeholdes.

Adresse: HumorRedaktøren, Tidsskrift for Den norske lægeforening, Postboks 1152 Sentrum, 0107 Oslo. Telefaks 23 01 52 90. E-post: stein.tyrdal@ulleval.no

Redaksjonen har etter hvert fått noen reaksjoner på våre skrifter. I nr. 4/2001 publiserte vi «kraftig, måkeskrikliknende systolisk bilyd» som et gullkorn fra trygdesaker. En kollega med både syn og hørsel intakt bemerker at dette er en vanlig norsk betegnelse på en spesiell systolisk bilyd.

Redaktøren oppfatter tilbakemeldingen slik at «måkeskrikliknende systolisk bilyd» ikke oppfyller kriteriene for gullkorn. Den redaksjonelle linje er at vi i liten grad sensurerer, da vi er av den oppfatning at humor oppfattes svært forskjellig. Alle synes ikke alt er morsomt samtidig. Og verre er det at de samme personene synes noe er morsomt til ulik tid. Innsenderen synes for eksempel at det ville være morsomt å vite hva man kaller tilsvarende lyd i land hvor måker ikke er så vanlig som i Norge.

Redaksjonen håper spalten også leses i slike land og ber om tilbakemelding. Å kalle en systolisk bilyd for «måkeskrikliknende» er i alle fall en kreativ betegnelse. Jeg vil gjerne se den person som går rundt med en måke i brystkassen! Det må ikke nødvendigvis være feil i uttrykk som publiseres som gullkorn. Det er nok at noen oppfatter biassosiasjonen. Betegnelsen gullegg derimot vil redaktøren anta rommer et element av feil.

Kollega

Anbefalte artikler