Seminarer for avdelingsoverleger

Fra foreningen
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Norsk overlegeforening vil også i høst arrangere seminarer for avdelingsoverleger med støtte fra Kvalitetssikringsfond II. Foreningen ser seminarene som viktige tiltak for å utvikle kvalitet innen avdelingsledelse og for å bygge opp kontaktnett for avdelingsoverleger.

  Seminarene skal ta opp forskjellige sider ved sykehusenes eierforhold: betydningen for kvaliteten på de helsetjenester som leveres, enhetlig ledelse i sykehus, samt lokale innslag/problemstillinger fra de enkelte regionene. Innledere er kolleger med lang ledererfaring, sentrale helsepolitikere og representanter for sykehuseierne.

  Tidspunktet for seminarene er 11.–12. september i Oslo, 18.–19. september i Stavanger, 25.–26. september i Oslo og 9.–10. oktober i Trondheim. Fremmøte tirsdag kveld fra kl 18. Seminarene avsluttes onsdag kl 1530.

  Invitasjon med fullstendig program til seminarene blir sendt avdelingsoverlegene i de enkelte helseregionene. Se også Overlegeforeningens hjemmeside: www.legeforeningen.no/overlegeforeningen

  Spørsmål kan stilles til Overlegeforeningens sekretariat ved Edith Stenberg, tlf. 23 10 90 57 eller e-post: edith.stenberg@legeforeningen.no

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media