Den norske lægeforenings landsstyremøte 2001

Artikkel

Sted/tid

Landsstyremøtet 2001 finner sted ved Rica Park Hotel Sandefjord, Strandpromenaden 9, 3200 Sandefjord. Landsstyremøtet starter med åpningsmøte onsdag 17. oktober kl 11 og avsluttes med bankett fredag 19. oktober.

Deltakere

Landsstyremøtet er åpent for alle medlemmer av Den norske lægeforening. Medlemmer som ønsker å delta, må melde seg på forhånd.

Innkvartering/priser

Ved påmelding bes det markert om man ønsker at arrangør skal reservere hotell eller om man ordner innkvartering selv. Påmelding til landsstyremøtet med innkvartering inkluderer helpensjon under landsstyremøteperioden (fra og med lunsj 17.10. til og med frokost 20.10.). Ved overnatting 16.–17.10. er frokost inkludert. Det gjøres oppmerksom på at også Comfort Home Hotel Atlantic vil bli benyttet for innkvartering. Dette hotellet ligger i ca. 5–10 minutters gangavstand fra Rica Park Hotel Sandefjord.

Rom/frokost 16.–17.10.:

 • Enkeltrom kr 885

 • Tillegg for ledsager i dobbeltrom kr 325

Pensjonspriser per døgn 17.–20.10.:

 • Enkeltrom kr 1 150

 • Tillegg for ledsager i dobbeltrom kr 640

Måltider

Måltider for boende:

Måltider for de som bor på hotellet er inkludert i pensjonspris, med unntak av banketten fredag kveld. Deltakelse i bankett må forhåndsbestilles ved markering på påmeldingsskjemaet. Tillegg til pensjonspris for banketten er kr 625 per person.

Måltider for ikke-boende:

Lunsj alle dager: Dagpakke kjøpes i hotellets resepsjon. Dagpakken inkluderer lunsj samt kaffepauser. Pris kr 325 per dag.

Middag 17. oktober: Vestfold lægeforening er vertskap for arrangementet denne kvelden. Eventuell deltakelse må forhåndsbestilles ved markering på påmeldingskjemaet. Pris per person kr 235. Bindende påmelding.

Middag 18. oktober: Den finner sted på hotellet. Middagsbillett kjøpes i hotellets resepsjon innen kl 1200 samme dag. Pris per person kr 235.

Bankett 19. oktober: Eventuell deltakelse må forhåndsbestilles ved markering på påmeldingsskjemaet. Bindende påmelding. Pris kr 800 per person.

Kortfattet programoversikt

Onsdag 17. oktober

 • Kl 1100–1230 Offisielt åpningsmøte

 • Kl 1230–1400 Lunsj

 • Kl 1400–1800 Helsepolitisk tema med innledning og diskusjon

 • Kl 1900–0130 Vestfold lægeforenings arrangement: Bespisning og underholdning, Rica Park Hotel

Torsdag 18. oktober

 • Kl 0830–1230 Behandling av landsstyresaker

 • Kl 1230–1400 Lunsj

 • Kl 1400–1800 Behandling av landsstyresaker

 • Kl 1930 Middag, Rica Park Hotel

Fredag 19. oktober

 • Kl 0830–1230 Behandling av landsstyresaker

 • Kl 1230–1400 Lunsj

 • Kl 1400–1800 Behandling av landsstyresaker

 • Kl 1930 Bankett, Rica Park Hotel

Aktiviteter utenom landsstyremøtet

Den lokale gjestekomité vil i samarbeid med hotellet være behjelpelig med å informere deltakere, ledsagere og gjester om aktuelle severdigheter og turmuligheter i området.

Saksdokumenter til landsstyremøtet

Saksdokumenter vil bli tilsendt påmeldte deltakere ca. 14 dager før landsstyremøtet starter.

Påmelding

NB! Landsstyrets medlemmer, valgkomité, sentralstyrets vararepresentanter, desisorer samt leder av SOP får tilsendt særskilt innkalling med personlig påmeldings-/svarskjema.

Øvrige medlemmer av Legeforeningen må melde seg til landsstyremøtet ved å fylle ut påmeldingsskjema som er vedlagt dette nummer av Tidsskriftet. Påmeldingsskjemaet finnes også på Internett: www.legeforeningen.no, og kan lastes ned fra adresse: www.legeforeningen.no/assets/lands2001.rtf

Det gjøres oppmerksom på at Legeforeningens landsstyremøte starter med lunsj onsdag 17.10. Påmelding til deltakelse ved eventuelle andre arrangementer forut for landsstyremøtet må gjøres til den enkelte arrangør (for eksempel til Of, Ylf, etc.)

Påmeldingsskjemaet sendes til

Den norske lægeforening, Organisasjonsavdelingen, Postboks 1152 Sentrum, 0107 Oslo.

Påmeldingsfrist

Påmeldingsskjemaet må være sekretariatet i hende senest 20.8. 2001.

NB! Det gjøres oppmerksom på at ved eventuell påmelding som mottas i sekretariatet etter påmeldingsfristens utløp, vil man ikke kunne regne med at arrangør kan skaffe overnatting.

Anbefalte artikler