Økende interesse for lymfologi

Artikkel

Målgrupen er i det vesentlige lymfeterapeuter, som i Sverige omfatter fysioterapeuter, sykepleiere og ergoterapeuter, men boken er også anvendelig for pasienter som vil vite mer om lymfødem. Førsteutgaven kom i 1994.

Boken gir en kortfattet fremstilling av lymfesystemet, patogenese ved ødem og lymfødem, forskjellige former for lymfødem og en inngående beskrivelse av komplett fysikalsk lymfødembehandling. Det er den mest anvendte behandling av lymfødem. Denne utgaven har en del om fettsuging av lymfødem, som er anvendt i Malmö, og den har en del mer om diagnostisk utredning, bl.a. MR-undersøkelse og lymfangioscintigrafi.

Opplysningene i boken er korrekte og boken er i innhold og størrelse svært lik den norske som kom i fjor (1). Den svenske har mer om makroanatomien, men er noe snauere når det gjelder mikrosirkulasjon og behandling med pulsator burde vært oppdatert i denne utgaven. Boken har en rekke gode illustrasjoner.

De siste ti årene har det vært en meget gledelig økende interesse for lymfologi, noe som også avspeiler seg i bokutvalget. Noen av disse er temmelig omfattende (2, 3) og mindre egnet for terapeuter og pasienter. Andre (1, 4, 5) er mer målrettet terapeuter. Det er gledelig at det også finnes skandinaviske bøker for denne interessegruppen.

Jeg finner det er vanskelig å preferere denne bok i forhold til egen. De er så like, men denne anbefales for dem som ønsker svensk språkdrakt.

Carl Fredrik Petlund

Norsk lymfødemklinikk

Oslo

Anbefalte artikler