Nettsted for IT og organisasjonsutvikling

Arnstein Leonardsen Om forfatteren
Artikkel

Åpen informasjon på nettstedet er tilgjengelig for alle. Tilbudet om prosjektverktøy er gratis, og ment for dem som jobber med IT eller organisasjonsutvikling i helsevesenet. Brukere kan søke om prosjektlederrettigheter som gir dem rett til å opprette prosjekter, knytte deltakere til disse prosjektene, opprette dokumentarkiver og publisere, endre og slette nyheter.

Dokumentarkivene kan enten opprettes som åpne arkiver som er tilgjengelige for alle brukere av nettstedet, eller som lukkete arkiver kun tilgjengelige for prosjektdeltakere.

Det er allerede registrert en omfattende bruk av nettstedet. Per 6.4. var det registrert 270 brukere fra 108 ulike organisasjoner. Mange har valgt å benytte nettstedet som prosjektverktøy, og det var i april registrert 47 hovedprosjekter. Prosjektene omhandler blant annet samhandling mellom første- og annenlinjetjenesten, IT-strategier for helse- og sosialsektoren, organisasjonsutvikling og ledelse, elektroniske henvisningsordninger og nettverksløsninger for idéutveksling.

Nettstedet www.itouhelse.net ble etablert høsten 2000. Organisasjonene som står bak er: Samarbeidsforum for elektronisk samhandling i helsesektoren, Forum for organisasjonsutvikling i sykehus, DigiMed Innovasjonssenter, RiT 2000, Helseregion Midt-Norge, Kompetansesenter for IT i helsevesenet AS (KITH) og Kommunenes Sentralforbund.

Kontakter hans.j.varfjell@kith.no telefon 73 59 77 78, eller arnstein.leonardsen@kith.no, telefon 73 59 86 07

Anbefalte artikler