Godkjenning av utdanningsinstitusjoner

Elisabeth Smith Om forfatteren
Artikkel

På bakgrunn av tilråding fra Nasjonalt råd for spesialistutdanning av leger og legefordeling, basert på Legeforeningens innstilling, har Sosial- og helsedepartementet godkjent gastroenterologisk seksjon, kirurgisk avdeling, Sentralsjukehuset i Rogaland, som utdanningsinstitusjon i relasjon til spesialistreglene i gastroenterologisk kirurgi, gruppe I.

Godkjenningen gjelder fra 8.5. 2001.

Anbefalte artikler