Greit og enkelt om EKG

Artikkel

Dette er den danske utgaven av The ECG made easy . Målgruppen er medisinstudenter, sykepleiere og annet helsepersonell. Boken er også et nyttig hjelpemiddel for allmennleger, turnusleger og andre leger som trenger en oppfrisking av EKG-kunnskapene.

Boken er laget i et hendig format som lett kan legges i lommen. Språket er, selv om det er dansk, klart og lett forståelige. Det er en lettlest bok hvor basisbegrepene innen EKG-tolking er presentert. Den har mange fine kasuistikker og illustrasjoner selv om noen av de sistnevnte er noe smått fremstilt. Boken er spesielt beregnet for dem som foretrekker å lese et skandinavisk språk fremfor engelsk. Bakerst i boken er det laget en huskeliste i stikkordsform over de viktigste faktorene man skal se etter i et EKG.

Boken er delt inn i fire hovedkapitler. Det starter relativt banalt med hva et EKG er. Riktig EKG-taking, som er en forutsetning for riktig tolking, er beskrevet. Denne delen kunne ha vært supplert med en beskrivelse av mulige feilkilder/forstyrrelser når EKG registreres. Videre beskrives det normale EKG på en utmerket og lettfattelig måte.

I neste kapittel får leseren en god innføring i de vanligste ledningsforstyrrelser i hjertet. Det kunne vært en fordel for en uerfaren leser hvis forfatteren i større grad hadde presisert hva man skal gjøre ved de mer alvorlige ledningsforstyrrelsene. Ledningsforstyrrelser i de distale deler og hvordan dette innvirker på akseforholdene, er beskrevet i enkleste laget og blir kanskje vanskelig å forstå uten god forhåndskunnskap. Kapitlet avsluttes med noen gode eksempler på patologiske EKG-tolkinger.

Hjertets rytme omtales systematisk og beskriver de vanligste rytmeforstyrrelser man ser i allmennpraksis. For uerfarne lesere innføres det begreper som re-entry og preeksitasjon uten at det er særlig godt definert.

Abnorme P-takker, QRS-komplekser og T-takker er innholdet i bokens siste kapitel. Boken gir en relativt overfladisk beskrivelse av de viktigste abnormaliteter. Kapitlet er således mest egnet for studenter som trenger en basisinnføring.

Sett under ett kan boken være et førstevalg for medisinstudenter og sykepleiestudenter. For dem som ønsker en dypere forståelse av EKG-ets verden, finnes det andre alternativer.

Endre Sandvik

Stovner legesenter

Oslo

Anbefalte artikler