Eksamensdrilling eller hjertelidelser på studentkonferansen

Ebbe Billmann Thorgersen Om forfatteren
Artikkel

Det var lagt opp til et intensivt program på Legestudentkonferansen 2001 både lørdag og søndag. Alle hadde på forhånd valgt et av fem kurs de ønsket å følge innen ortopedi, indremedisin, kirurgi, kardiologi eller eksamensdrilling. Kursene var omtalt på nettsiden www.legevakten.no på forhånd, slik at alle var orientert om innholdet i kurset de hadde valgt. Alle kursene var gjort mest mulig praktisk rettet, med relevans for turnustjeneste og sommerjobbing.

Praktisk rettet

Kurslederne hadde frie tøyler til å sette sammen et faglig opplegg innenfor de respektive feltene. Ortopedikurset la sterk vekt på klinisk undersøkelse av muskel- og skjelett systemet, samt gipsteknikk. I tillegg til kurslederen var to fysioterapeuter og en gipstekniker med som veiledere. Indremedisinkurset la vekt på hjertet med spesiell oppmerksomhet på EKG, samt lungesykdommer.

Kirurgikurset inkluderte en dag som omhandlet akutt abdomen og en dag med ortopedi. Kardiologikurset gikk dypere inn i hjertemedisinske problemstillinger. I tillegg var det et tilbud, som var nytt av året, til dem med mest eksamensnerver.

Initiativ på lesesalen

– Det begynte med et ønske om å ha en hel helg med trening i gipsing og ortopedisk undersøkelsesteknikk, forteller Maj Elin Storeide, en av initiativtakerne til Legestudentkonferansen i fjor, nå turnuslege. – Vi snakket om hvor fint det hadde vært med intensiv praktisk trening under veiledning like før den avsluttende eksamen på studiet.

Oslo-studentene som satt og leste på Rikshospitalet, satte i gang, resultatet ble en vellykket konferanse i 2000 (1). Ildsjelene, som nå er i turnus, fikk så gode tilbakemeldinger at de ble oppmuntret til å gjenta prosjektet.

Prisen var 750 kroner per person, alt inkludert. En så lav pris var mulig på grunn av støtte fra de tre firmaene som sponset konferansen. Arrangørene påpeker at denne støtten er helt nødvendig for at helgen skal bli attraktiv for alle, også for dem som har lite igjen av studielånet.

Forberedelser

Konferansen begynner å finne sin form. Målet er å undervise i praktiske ferdigheter som vil være nyttige i turnustjeneste og sommerjobber som venter. Det er også en fin mulighet til å bli kjent med studenter fra andre studiesteder enn sitt eget. De fleste var svært fornøyd med helgen, både faglig og sosialt. Initiativtakerne vil fortsatt jobbe med prosjektet, men ser gjerne at nye fjes engasjerer seg. Kanskje noe å tenke på for noen av de som var der i år?

Gipstekniker Reidar Risløkken ved Oslo legevakt demonstrerer kamgips på Sven Håland. Tonje Gjerdrum observerer. Foto C. Bjerke

Anbefalte artikler