Klassiker i ny, nordisk utgave

Artikkel

Det heter seg at noen bøker aldri blir umoderne. Dessverre gjelder det nok svært sjelden innen den medisinske fagkrets, hvor selv klassikerne trenger regelmessige opptrykk. Da Langmans embryologi utkom for første gang i USA i 1963, representerte den noe nytt i embryologiundervisningen: en oversiktlig og samtidig kortfattet lærebok med enkle, forståelige illustrasjoner av et vanskelig tilgjengelig tema. Mange nyopplag så etter hvert dagens lys, og ditto oversettelser til mer enn ett dusin fremmede språk.

Nå har Munksgaards forlag i København funnet at tiden er moden for den første nordiske utgaven, hvilket sikkert er en kjærkommen beslutning for mange studenter som har gått trett av all den engelske lærdommen, selv om det neppe har vært det helt store problemet i studiet. De danske oversetterne er leger, samtidig som man har anvendt fagkonsulent fra Panum-instituttet, noe som skulle gi teksten garanti.

Embryologi er et område innen anatomien som studentene ofte finner vanskelig å forstå. Mange kan ikke så lett se for seg hva som skjer fra ett utviklingsstadium og til det neste, og kunne vel helst ønsket seg en tegnefilm som tydeliggjorde dette. Med den nye studieordningen som gjelder ved Universitetet i Oslo blir mye av dette kompliserte stoffet overlatt til selvstudium. Innlysende nok er forståelsen av medfødte misdannelser basert på kunnskaper i embryologi, og slik forståelse står og faller med lærebokens evne til å formidle stoffet gjennom kliniske eksempler og gode illustrasjoner.

I den nordiske Langman-utgaven er teksten delt i tre: en allmenn del som forklarer fosterutviklingen og de medfødte misdannelser generelt, en spesiell del som forklarer utviklingen av de enkelte organsystemene og endelig et appendiks som bl.a. gir forholdsvis fyldige svar på oppgaver gitt i hvert enkelt kapittel. Boken gir altså samtidig en test av forståelsen av det man har lest, samtidig som det gis et resymé av hvert kapittel.

Bokens styrke er de enkle og gode illustrasjonene, som ikke sjelden er kopiert av andre lærebokforfattere. I denne utgaven har de blitt ytterligere perspektivisk forbedret, særlig gjelder dette vanskelige temaer som utviklingen av gjellebuene og det intraembryonale coelom. En rekke fremragende skanningelektronmikroskopiske fotografier supplerer illustrasjonsstoffet på en utmerket måte.

I motsetning til de engelskspråklige paperback-utgavene er denne forsynt med stive permer. Layouten er som vanlig forbilledlig. Det eneste som kanskje kunne fortjene negativ kritikk av denne læreboken, måtte være prisen på rundt 600 norske kroner som vel må sies å være i drøyeste laget. Likevel: ”Langman” har gjennom tallrike opplag blitt stadig bedre og må karakteriseres som en bok studentene neppe kommer utenom.

Per Holck

Anatomisk institutt

Universitetet i Oslo

Anbefalte artikler