Medisinsk nytt

Ragnhild Ørstavik Om forfatteren
Artikkel

Små pakninger forhindrer selvmord

Fra 1998 har man i Storbritannia, som i Norge, bare tillatt mindre pakninger paracetamol solgt over disk (BMJ 2001; 322: 1203–7). Apotekene kan selge 32 tabletter, eller 16 gram, til hver kunde. Samtidig er alle pakninger merket med en advarsel om overdosering. I perioden fra september 1996 til september 1999 gikk antall dødsfall på grunn av paracetamoloverdose ned med 21 %, mens levertransplantasjoner av samme årsak ble redusert med hele 66 %. Det antydes at man kan forvente en ytterligere helsegevinst ved å redusere salgspakningene til åtte gram.

Færre anfall av hyperglykemi øker følsomheten

Omkring 25 % av alle pasienter med insulinavhengig diabetes mellitus får få eller ingen symptomer ved hypoglykemi (Ann Intern Med 2001; 134: 729–36). Ti menn med diabetes og manglende symptomer på hypoglykemi deltok i en intervensjonsstudie. I løpet av fire måneder ble antall hypoglykemiske episoder redusert fra i gjennomsnitt 8,4 til 1,4 ganger per uke. Samtidig økte den ı-adenerge responsen hos deltakerne, målt både biokjemisk og ved registrering av symptomer.

Leversvikt kan skyldes mutasjon

Ved omkring 10 % av alle levertransplantasjoner kan man ikke påvise noen årsak til at organet svikter (N Engl J Med 2001; 344: 1580–7). Hos 55 pasienter med kryptogen leversykdom har man gjort studier av mutasjoner i genet som koder for keratin 8, et protein som inngår i epitelcellenes cytoskjelett. Fem pasienter hadde slike mutasjoner, mens man ikke fant noen tilfeller hos 150 pasienter med leversvikt av kjent årsak, eller hos 89 tilfeldige kontroller. Man regner derfor med at denne mutasjonen kan være årsaken til leversykdom hos noen av pasientene.

Rask meningittdiagnose

Pneumokokker er en vanlig årsak til meningitt, og effektiv behandling er avhengig av riktig diagnostikk (Lancet 2001; 357: 1499–1500). Spanske infeksjonsmedisinere har benyttet en ny hurtigtest på 25 pasienter med sannsynlig meningokokkmeningitt og 32 kontroller. Testen utføres i urin eller i cerebrospinalvæske, og er basert på gjenkjennelse av et polysakkarid som finnes i celleveggen hos alle typer meningokokker. I denne studien var metodens sensitivitet og spesifisitet 100 %. Imidlertid bør den prøves ut på større grupper pasienter før man kan trekke sikre konklusjoner.

Anbefalte artikler