Fastlegeordningen bryter ikke EØS-regler

Ingrid M. Høie Om forfatteren
Artikkel

ESA, som kontrollerer at EU- og EØS-landene holder seg til avtalt regelverk, har mottatt en klage om at fastlegeordningen gjør det vanskelig for utenlandske leger å etablere seg i Norge. Det blir pekt på at kun et fåtall er villig eller i stand til å betale mer for medisinsk hjelp, og at det dermed ikke er tilstrekkelig pasientgrunnlag til å etablere ny praksis. Klageren mener dette er i strid med legers frihet til å opprette praksis.

Sosial- og helsedepartementet kan ikke se at den norske fastlegeordningen innebærer endringer for utenlandske leger i forhold til dagens system.

– Fastlegeordningen favoriserer ikke norske leger fremfor leger fra EU- eller EØS-land. Uansett om en lege er norsk eller fra et annet land, må vedkommende ha hjemmel fra kommunen for å få fastlegeavtale. For leger som ønsker å etablere privat praksis utenfor fastlegeordningen, er reglene de samme enten det dreier seg om norske eller utenlandske: Man må ha autorisasjon. Verken norske eller utenlandske leger som driver privat praksis, har rett til trygderefusjon, kommenterer Kjell Røynesdal i Sosial- og helsedepartementet.

– Er dette da bare et spørsmål om tolking av regler?

– Jeg synes det er underlig at saken er kommet opp, men det er slik at enhver borger kan fremme en sak for ESA, som da er forpliktet til å behandle den, svarer Røynesdal.

ESA vil ikke oppgi hvem som har sendt inn klage på ordningen, og vil trolig komme frem til en konklusjon innen utgangen av juni.

Anbefalte artikler