Kort og konsist om dagkirurgisk anestesi

Artikkel

Boken inngår serien Fundamentels of Anaesthesia and Acute Medicine og retter seg mot anestesipersonell som arbeider innenfor dagkirurgisk virksomhet. Den inneholder ti kapitler der inndelingen følger pasientens vei gjennom et dagkirugisk inngrep fra pasientutvelgelse til hjemsendelse og oppfølging. Boken bærer preg av at de fleste medforfattere har engelsk bakgrunn og man må derfor være klar over forskjellene mellom norsk og engelsk anestesiologi.

Innholdet er godt skrevet, oppdatert og med gode referanselister. Boken er logisk oppbygd og forfatterne legger stor vekt på praktisk gjennomføring av ikke bare dagkirurgisk anestesi, men dagkirurgi. Spesielt vil jeg fremheve kapitlet om preoperativ evaluering av pasientene, der man beskriver en sykepleiedrevet preoperativ poliklinikk der pasienten kommer etter at kirurgi er bestemt. Denne er basert på retningslinjer som medfører at anestesilege kun ved spesielle problemstillinger kontaktes. Dette beskrives som faglig forsvarlig, tidsbesparende for legene og betryggende for pasientene. Dette er en paperback, men boken virker solid innbundet.

Boken anbefales ikke bare til anestesileger og anestesisykepleiere, men også til kirurger med interesse for dagkirurgi. Ledere av dagkirugiske enheter kan ha nytte av de deler som omhandler driften av en dagkirurgisk enhet.

Terje Dybvik

Volvat Medisinske Senter

Oslo

Anbefalte artikler