Produktuavhengig legemiddelinformasjon skal samordnes

Ingrid M. Høie Om forfatteren
Artikkel

Arbeidsgruppens rapport ble levert til Sosial- og helsedepartementet 13. juni.

Gruppen har også sett på hvordan man kan samordne produktuavhengig legemiddelinformasjon.

– Ulike medisinske miljøer har forskjellige retningslinjer for medikamentbruk, noe som blant annet virker forvirrende på pasienter så vel som på leger. Vi trenger en større bevissthet om dette og ønsker nasjonale retningslinjer, sier leder av arbeidsgruppen, Frode Forland i Statens helsetilsyn.

– Vi ønsker også å samle ressursene som offentlige og halvoffentlige instanser bruker på legemiddelinformasjon. Det offentlige bruker bare en brøkdel av hva legemiddelindustrien gjør, men ved å koordinere og samle ressursene vil vi i større grad nå frem til legene, fortsetter han.

Arbeidsgruppen har bestått av representanter fra Den norske lægeforening, Norsk sykepleierforbund, Statens legemiddelverk, Statens institutt for folkehelse, Statens helseundersøkelser, Senter for medisinsk metodevurdering, Kommunenes Sentralforbund og Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon.

Anbefalte artikler