Preparatomtale av kodeinholdige medikamenter

Korrespondanser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  For et års tid siden bad jeg redaksjonen av Felleskatalogen om å endre preparatomtalen for kodeinholdige medikamenter. Dette ble gjort for Paralgin forte, men omtalen av Pinex forte er uendret i årets utgave. Jeg har derfor nok en gang sendt brev til redaksjonen av Felleskatalogen med følgende ordlyd:

  For et års tid siden skrev jeg brev og anførte at beskrivelsen av metabolisme for kodeinholdige preparater var mangelfull og nærmest villedende. I mange år har det vært kjent at kodein hovedsakelig utøver sin effekt ved å metaboliseres til morfin, og mange hevder at det nærmest er et prodrug. I klinikken ser vi at pasienter med langvarig og regelmessig kodeinforbruk kan ha like store tilvenningsproblemer og abstinensfenomener som pasienter som bruker sterke opioider.

  I årets utgave av Felleskatalogen ser jeg at preparatomtalen for Paralgin forte er endret, og at det i alle fall til en viss grad er tatt hensyn til ovennevnte forhold. Imidlertid er det ikke gjort tilsvarende endring i omtalen av Pinex forte. Jeg synes dette er svært beklagelig og vil be om at redaksjonen snarest retter opp dette forholdet.

  Vi som til daglig arbeider med kroniske smertepasienter ser at problemene med tilvenning, toleranse og misbruk av kodeinpreparater ofte er like store som med rene opioider. Særlig gjelder dette når de kombineres med karisoprodol (Somadril). Ofte vil det være gunstigere å bruke et rent depot opioid i stedet for denne kombinasjonen. Etter min mening burde i alle fall 100-pakninger av kodeinpreparater skrives på A-resept.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media