Minileder

Om forsidebildet

I dette nummeret

Redaksjonelt

Magne Nylenna
Dag O. Hessen
Erik Falkum
Carl Severin Albretsen
Torleiv Ole Rognum

Medisin og vitenskap

Dag Torfoss*
Tore G. Abrahamsen
Bente E. Moen
Åse Vatshelle
Knut R. Kyvik
Bjørg Eli Hollund
Nils Bull
Magne Bråtveit
Steffen Torp
Sidsel Bjering
Ingunn Idsø Deinboll
Jan Mæhlen

Tema

Carl-Magnus Stolt
John Nessa

Kommentar og debatt

Karl H. Hovind
Odd Martin Vallersnes
Tori Flaatten Halvorsen
Ole Eigi l Ommundsen
Bjørn P. Berdal
Valeria Gacek
Torbjørn Moe Eggebø
Leif Kaspar Gjessing
Thor Willy Ruud Hansen
Per Haavardsholm Finne
Morten Grønn
Arild Rønnestad
Terje Rootwelt
Ivar J. Aaraas
Fred Andersen

Nyheter og reportasjer

Carl W. Janssen
Hans Petter Fosseng
Bjørn Oscar Hoftvedt
Sverre Varvin
Ingrid M. Høie
Ingrid M. Høie
Ragnhild Ørstavik
Harald Kamps

Fra foreningen