Oksytocinprofylakse ved fødsel

Korrespondanser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Vi takker for jordmor Ellen Blix’ kommentarer i Tidsskriftet nr. 27/2000 om bruk av oksytocin ved fødsel (1). Hun presiserer at rutinemessig bruk av oksytocin kan gi smertefulle etterrier, og hun etterlyser opplysninger om det kan påvirke ammingen, infeksjoner og mors hemoglobinnivå et par uker etter fødselen. Vi har ikke evaluert disse faktorene i vår studie.

  Det er kjent at oksytocin kan gi alvorlige bivirkninger, og spesielt er alvorlig blodtrykksfall fryktet. Men alvorlige bivirkninger forekommer sjelden, og risikoen ved bruk av oksytocin er mindre enn for metylergometrin (2). Nordstrøm og medarbeidere har i en randomisert studie fra 1997 vist at oksytocin reduserer risikoen for blødning over 800 ml (3). Vår studie sammenlikner rutinemessig oksytocinbruk og bruk ved indikasjon (4). Vi har funnet redusert gjennomsnittsblødning og redusert antall kvinner med blødning over 500 ml. Antall kvinner med blødning over 1 500 ml var redusert fra 0,7 % til 0,4 %, men dette var ikke statistisk signifikant (p = 0,058). Studien vår er ikke en randomisert studie, og vi har derfor vært forsiktige med vår konklusjon. Vi skriver i sammendraget at ”Restriksjon i bruken av oksytocin syntes å gi økt tendens til post partum-blødning”.

  Både veilederen i fødselshjelp (5) og norsk lærebok i obstetrikk (6) anbefaler rutinemessig bruk av oksytocin. Jan Martin Maltau skriver i en lederkommentar om blødning ved fødsel at det synes å være grunn til å holde fast ved anbefalingene om å gi 5 eller 10 IE oksytocin intramuskulært eller intravenøst når skuldrene står i utskjæringen (7).

  Det viktige er ikke å redusere blødningen med noen få milliliter for dem som blør normalt, men å redusere risikoen for stor blødning. Vi tror at fordelene med rutinemessig bruk av oksytocin er større enn ulempene.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media