Du er død – men personvernet lever

Korrespondanser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  I Tidsskriftets nr. 24/2000 var det et anonymt innlegg der jeg-personen kritiserte personvernet etter selvmord (1).

  Du tok ditt eget liv. Din kone, stakkar, kan ikke forstå at du ble skrevet ut fra sykehuset mens du ennå var helt ute av balanse, og med lommene fulle av vanedannende medikamenter. Hun vil vite hvordan sykehuset behandlet deg i tiden før utskrivning, hvorfor du ble utskrevet mot din og hennes vilje og overlatt til deg selv i forkommen tilstand.

  Hun bad om innsyn i din journal for å se hva slags behandling det var du fikk før utskrivning. Men din sykehuslege avslo søknaden – etter å ha hatt den liggende ubesvart i flere måneder, stadige purringer til tross. Han henviste til at han ville være lojal mot deg og ditt personvern. Din kone visste ikke annet å gjøre enn å gå til pasientombudet, som klaget avslaget inn for Fylkeslegen. På ombudets råd bad hun om ikke å få innsyn i betroelser og opplysninger du gav din terapeut, og som ikke angår henne. Det hun ville vite var om du hadde fått en forsvarlig behandling og om det var tilrådelig å skrive deg ut.

  Fylkeslegen gav henne innsyn. I journalen var beslutningen om å skrive deg ut ikke grunngitt, heller ikke at du forgjeves protesterte mot utskrivningen og endatil truet med selvmord om så skjedde.

  Men sykehuset stod på sitt. Og det gjorde du også, viste det seg. Full av medikamenter tok du ditt eget liv.

  Nå er du død. Fra din plass ble du vitne til at dine behandlere oppkastet seg til drabelige forsvarere av ditt personvern, med den behagelige konsekvens for de drabelige at deres behandling og journalføring av deg og din journal slapp å komme opp i dagens lys.

  Nå fikk likevel din kone innsyn, slik at hun kunne klage på den behandling du fikk. Fylkeslegen tildelte dine behandlere kritikk for behandling og medisinering, særlig for det arsenal at medisiner du fikk med deg ved utskrivningen.

  Hvem er egentlig dine nærmeste, din kone eller dine leger? Hadde Fylkeslegen falt for dine behandleres personvernargumenter, ville denne dårlige behandlingen aldri blitt avdekket. Personvern kan bli et vern av feil og mangler!

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media