Tid for munn- og fotmalt kunst

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Abstract

  I disse dager lander julekort i norske postkasser signert kunstnere som har mistet evnen til å bruke hendene. Kunstnerisk nivå står i høysetet for en verdensomspennende forening som organiserer salg av 600 medlemmers produkter.

  Artikkel

  «No pity, please», lyder slagordet for Munn- og fotmalende kunstneres forening. Foreningen er upolitisk og religiøst uavhengig, og ble stiftet i 1956 av professor Arnulf

  Erich Stegmann fra Tyskland. Stegmann (1912–84) ble rammet av poliomyelitt som barn. Han malte med munnen og på den

  måten trosset han funksjonshemningen og kunne leve av sin kunst.

  I dag har hovedforeningen som oppgave å beskjeftige seg med det kunstneriske gjennom forlagsdrift, og er organisert som et demokratisk kooperativ for likeverdige medlemmer fra 61 land. Hensikten er at medlemmene skal kunne leve av sin kunst på like fot med funksjonsfriske. Forlaget reproduserer medlemmenes originalverk som brukes til kort og kalendere, trykt og distribuert i store opplag.

  – Enhver som har mistet evnen til å bruke hendene, og som maler ved å holde penselen i munnen eller foten, kan komme i betraktning, forteller Eirin W. Heier. Hun er ansvarlig for den norske forlagsvirksomheten.

  – Tilsendte verk blir bedømt av foreningens styre. Per i dag er det kun ett fullverdig medlem fra Norge, Tone Fossland fra Bergen. Vi har også noen norske stipendiater. De får utbetalt bidrag til undervisning for å nå det kunstneriske nivå som er nødvendig, mens de fullverdige medlemmene får en garantert livsvarig månedlig ytelse.

  Denne utbetales selv om sykdom hindrer kunstneren i å male, forklarer Heier.

  Høy standard

  Høy standard

  Det er ikke gitt å få sine bilder antatt til den årlige julekortkolleksjonen. Konkurransen er stor. Ditto med stoltheten over at foreningens eneste norske medlem fikk antatt et bilde til kalenderbladet for mars 2000 samt i neste års almanakk: – Tone Fossland har hatt multippel sklerose siden 1982, men viser at hun kan utøve sin profesjon med høy standard, til tross for alvorlig sykdom. Hun maler med munnen, men kan også manøvrere på Internett fordi hun har plassert en datamus på brillene sine, sier Eirin W. Heier.

  På hovedforeningens hjemmeside ( www.VDMFK.com/ ) kan man få en nærmere presentasjon av Fossland, og smakebiter på motiver som ikke bare har med julehøytiden å gjøre. Ved siden av har det danske og svenske forlaget egne Internett-sider som viser teknikk og bredde i de munn- og fotmalende kunstnernes produksjon, sammen med utstillinger og gallerier hvor de er representert – i alle verdenshjørner.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media