Hva vil vi med barna våre?

Artikkel

Romanen Ljusets drottning er skrevet av den svenske forfatteren og medisineren PC Jersild. Siden debuten på 1960-tallet har han utgitt en rekke bøker. Hovedpersonen i Ljusets drottning , Alex Erikson, en student i tjueårene, blir etter en lengre reise meddelt at moren Marie er død av en hjerneblødning. Han er eneste barn, og han er angivelig adoptert. Alex opplever mange ubesvarte spørsmål knyttet til morens livshistorie: Hvorfor adopterte hun en nyfødt i stedet for å forsøke å stifte egen familie? Hadde moren satt hans lykke fremst, eller skaffet hun seg et barn for å ha noen å øve kontroll over?

Det kommer for en dag at Alex slett ikke er adoptert. Han er Maries eget barn. Hvorfor løy moren? Hvem er faren og hva var omstendighetene rundt graviditeten? Handlingen utspiller seg gjennom Alex sin søken etter svaret på disse spørsmålene. Han tar kontakt med personer som har kjent til Marie. Fragmenter av informasjon som fremkommer i disse møtene belyser til sammen morens mystiske historie. Jersild opprettholder spenning og driv i beretningen ved å benytte fortellergrep fra kriminalsjangeren.

Alex får bl.a. rede på at Marie en tid jobbet for en gynekolog som drev en klinikk hvor kvinner, etter eget ønske, ble inseminert med sæd fra menn med antatt gode arvelige anlegg: nobelprisvinnere, samfunnstopper, artister, m.m. Maries jobb gikk ut på å skaffe til veie sæd fra de utvalgte mennene og bringe denne til klinikken.

Romanen tematiserer høyaktuelle spørsmål knyttet til kvinners (og menns) ønske om å sette barn til verden med de beste genetiske forutsetningene. Hvorvidt vi skal forstå Marie som ”lysets” eller ”mørkets” dronning, overlater Jersild det til oss å ta stilling til. Ljusets drottning er en leseverdig og spennende beretning, som samtidig representerer et litterært og historisk bakgrunnsteppe for vår tids diskusjoner om etiske aspekter ved ”designer babies”.

Jan Christian Frich

Institutt for allmenn- og samfunnsmedisin

Universitetet i Oslo

Anbefalte artikler