Helseministeren opplevde allmennpraktikernes hverdag

Ellen Juul Andersen Om forfatteren
Artikkel

Nyttig besøk i Lillestrøm legesenter. Fra venstre Lene Gjelseth Dalbak, helseminister Tore Tønne og Kristin Sundby Myhrer

Legene hadde invitert helseministeren for å vise hvordan en allmennpraksis drives og hva de mener er god allmennmedisin. Lege Lene Gjelseth Dalbak, som er administrativ leder av senteret, sa at de hadde investert 10 millioner kroner i senteret.

– Vi ble privatisert i 1998, og bestemte oss for å skape et nytt legesenter som også har et godt indre liv, sa hun.

– To budskap har jeg til deg: Det ene er hvor viktig kommunikasjon er og det andre er viktigheten av forebyggende arbeid, sa Gjelseth Dalbak.

Begge budskap ble demonstrert da en av hennes pasienter deltok i en konsultasjon med henne om røykeavvenning.

Barn og unge

Syngende leger ønsket ministeren velkommen. Fra venstre Ole Rikard Haavet, Bjørn Heggelund, Kristin Sundby Myhrer, Sture Rognstad, Lene Gjelseth Dalbak og Ole Geir Solberg. Begge foto E.J. Andersen

– 90 000 barn og unge konsulterer allmennlege i gjennomsnitt hver annen måned eller oftere, sa lege Ole Rikard Haavet. Han viste til tall fra Statistisk sentralbyrå.

Haavet orienterte helseministeren om at mye tyder på at mange barn er underdiagnostisert hva angår psykososiale lidelser.

– Allmennlegekontorene synes å være barn og unges viktigste arena når helsen føles truet, sa Haavet. Han etterlyste mer fagutvikling og forskning på dette feltet.

– Det må være lov å bruke tid på pasientene, sa lege Ole Geir Solberg. Han sa at hvert 20. minutt kommer en ny pasient med nye problemstillinger. Det krever store faglige og menneskelige ferdigheter.

– Noen pasienter trenger mer enn 20 minutter hos legen. Det må derfor jobbes for å honorere tidsbruken i pasientkonsultasjonen, slik at vi lønnes for nødvendig bruk av tid, sa Solberg.

Allmennlege Sture Rognstad viste til forskning på astma. Han var bekymret over at det er så begrensede offentlige midler.

– Midler til forskning kommer ofte fra den farmasøytiske industrien. Jeg etterlyser at forholdene må legges bedre til rette for

at gode samfunns- og allmennmedisinske forskningsprosjekter kan gjennomføres, sa han.

Kvinnelige pasienter

Tønne fikk et godt innblikk i en kvinnelig leges situasjon da Kristin Sundby Myhrer fortalte om sin hverdag som småbarnsmor med tidspress, hvor kontorarbeidet ble utført etter barna hadde lagt seg og i helgene. Hennes budskap var at det blir mulig å tilrettelegge den totale arbeidsmengden innenfor en normalarbeidsdag. Tønne kunne ikke love henne en bedre hverdag, men han så klart at det er en tøff situasjon for småbarnsforeldre å ha legevakter, lange dager og press på tid for henting av barn.

Gynekolog Bjørn Heggelund er samlokalisert med Lillestrøm legesenter, der han driver en spesialistpraskis. Han fremhevet det gode samarbeidet og at det går raskt med henvisninger når pasientene bare kan gå over gangen. Heggelund kom med et hjertesukk til Tønne, nemlig at det må tilrettelegges for at private spesialister kan overta en del av det arbeidet som utføres på sykehusene.

– På denne måten vil de totale ressurser bli utnyttet bedre, sa han. Tønne var enig med Heggelund og sa at alle parter vil tjene på dette.

Anbefalte artikler