Legeforeningen tapte .com-saken

Aktuelt
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Abstract

  – Jeg er både overrasket og skuffet, sier Magne Nylenna, redaktør i Tidsskrift for Den norske lægeforening, etter at Legeforeningen tapte saken om rettighetene til Internett-adressen www.legeforeningen.com

  Artikkel

  Avgjørelsen i World Intellectual Property Organization (WIPO) 22. november fastslår at Den norske lægeforening ikke kan bevise at organisasjonen har rettigheter til merkenavnet «legeforeningen.com». Domstolen avslår dermed Legeforeningens krav om at www.legeforeningen.com skal overføres fra den saksøkte eieren av domenenavnet til Legeforeningen.

  Internett-adressen ble kjøpt av Stavanger-mannen Eivind Nag for å harselere med Den norske lægeforening, og Nag har også forsøkt å selge adressen til Legeforeningen. I tillegg har Nag kjøpt domenene www.skatteetaten.com, www.helsetilsynet.com og www.noradonline.com

  Varemerke avgjørende

  Varemerke avgjørende

  «Legeforeningen» er per i dag ikke et registrert varemerke, men navnet «Den norske lægeforening» er registrert.

  – Jeg konstaterer at punktet om registrert varemerke tillegges avgjørende betydning i denne saken. «Legeforeningen» er etter min mening et etablert egennavn som blir brukt både i skrift- og talespråk. På grunnlag av avgjørelsen spør jeg meg om manglende nasjonal og språklig kunnskap hos domstolen i Sveits kan ha hatt avgjørende betydning, sier Magne Nylenna.

  Det er flere etablerte institusjoner som har liknende egennavn som Legeforeningen i norsk dagligtale og skriftspråk. For eksempel kalles Den Norske Kreftforening ofte bare «Kreftforeningen» og Det Norske Radiumhospital ofte bare «Radiumhospitalet».

  Svekket tillit til nettet

  Svekket tillit til nettet

  Nylenna mener at en beklagelig konsekvens av denne avgjørelsen, er at tilliten til ulike domenenavn på Internett blir svekket ved at man tillater andre enn dem som står bak et navn, å eie navnet som domenenavn.

  – I mine øyne har eieren av domenenavnet www.legeforeningen.com et tilsiktet ønske om forveksling med en eksisterende organisasjon. En organisasjon som Legeforeningen har dårligere vern enn kommersielle varemerker. Vi har tidligere aldri tenkt på å registrere «Legeforeningen» som et eget varemerke, sier Nylenna.

  – Vi forfulgte denne saken for å få en formell avklaring om domenenavnstriden. Eieren forsøkte å selge oss domenenavnet, men en slik avtale var uaktuell for oss. Vi ville heller prøve saken prinsipielt enn å gi etter for pengekrav.

  Nylenna sier at han tar avgjørelsen til etterretning, og det er ikke sikkert at Legeforeningen kommer til å gå videre med saken. Han mener avgjørelsen viser at Internett-adresser er mindre pålitelige kilder enn andre former for publikasjoner, og at slike saker svekker nettets troverdighet.

  – Det er beklagelig at andre enn Legeforeningen kan utgi seg for å være Legeforeningen, sier Nylenna.

  faktarammee

  faktarammee

  – Legeforeningen innklaget Eivind Nag, eier av domenenavnet www.legeforeningen.com, til domstolen i Genève i september, for å få kontroll over Internett-adressen.

  – Saken ble avgjort i the World Intellectual Property Organization, Arbitration and Mediation Center, i Genève i Sveits, en internasjonal voldgiftsdomstol som avgjør uenigheter om domenenavn som .com, .net og .org.

  – Den norske lægeforening eier i dag domenene www.legeforeningen.no, www.legeforeningen.net og www.legeforeningen.org, dessuten www.tidsskriftet.com

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media