Utenlandsopphold å søke på for Oslo-studenter

Øivind Larsen Om forfatteren
Artikkel

Studiekoordinator, Mrs Cindy Leitz og lederen for undervisningsavdelingen, dr. Arthur Ross III kan garantere et strøkent studieopphold. Foto Ø. Larsen

Universitetet i Oslo har i en årrekke hatt anledning til å utplassere omkring en firedel av studentene i utlandet i studiets 16. termin. Oppholdet har erstattet praksisutplasseringen i Norge. Det har vært meget populært å lære medisin og helsetjeneste fra innsiden i et annet land, samtidig som studentene har fått perspektiv på hjemlige forhold. Dessverre har den nye studieplanen Oslo-96 satt en stopper for videre slik utenlandsutplassering i allmenn- og samfunnsmedisinundervisningen, i og med at all utplassering heretter forutsettes å foregå i Norge.

Avtalen som nå er inngått med Gundersen-Lutheran’s i La Crosse, vil imidlertid gi åtte studenter i året mulighet for å få et gratis fire ukers studieopphold, ikke som alternativ til utplasseringen i allmenn- og samfunnsmedisinsemesteret, men i forbindelse med utarbeidingen av den obligatoriske skriftlige oppgaven som alle medisinere skal levere i løpet av studiet.

Sykehus med norsk dynasti

La Crosse er en by med drøyt 50 000 innbyggere som ligger ved elven Mississippi. Byen har et meget stort og mangfoldig sykehus, Gundersen-Lutheran’s, som er rangert som et av USAs aller beste. Starten på det hele var at legen Adolf Gunder-sen (1865–1938) fra Solør kom dit i 1891 som assistent for Christian Christensen (1852–1919) som også var norsk lege og hadde vært der siden 1888. I løpet av de mer enn 100 årene som er gått har den opprinnelige legepraksisen utviklet seg til å bli den store og avanserte helseinstitusjonen vi finner der i dag, med forebyggende og kurative tjenester over et bredt spekter og med høy anseelse. Familien Gundersen ble etter hvert et dynasti av leger. De har holdt tradisjonene ved like og har fortsatt en sentral posisjon.

Gundersen-Lutheran’s tar imot ca. 1 400 utplasserte studenter hvert år, de fleste fra University of Wisconsin i delstatens hovedstad Madison. Men også norske studenter har fått anledning til å delta i utplasseringen. Siden 1996 har ca. 40 Oslo-studenter vært i La Crosse på fire ukers opphold i den obligatoriske praksisperioden i 16. termin, noe som har vært meget vellykket. Den foreløpig siste gruppen drar i januar 2001, da den gamle studieplanen går over i historien.

Pengedonasjon

Både studenter og lærere beklager at studieplanen Oslo-96 har gjort det umulig å ha ordinær utplassering i utlandet. Vi har hatt utenlandsalternativer til norske praksisplasser en rekke steder gjennom lang tid. I tillegg til at dette har vært oppfattet som populært og lærerikt av studentene, har ordningen vært verdifull for universitetet som et bidrag til å utvikle og vedlikeholde internasjonale kontakter. Forutsetningsvis skal imidlertid all slik alternativ utplassering opphøre nå.

I september 2000 reiste jeg derfor til Wisconsin med det formål å prøve å komme frem til en avtale som kunne sikre en fortsettelse inn i fremtiden for denne viktige kontakten for norske medisinere, uavhengig av den obligatoriske utplasseringen og på tross av begrensningene i den nye studieplanen. Det er her navnet Bjørn Lund kommer inn.

Da den annen verdenskrig brøt ut i Europa, befant den ferske norske ingeniørstudenten Bjørn Lund seg i USA. Hans studier ved Massachusetts Institute of Technology var i fare, blant annet fordi han ikke kunne få penger hjemmefra. Lund var en bekjent av familien Gundersen og disse hjalp ham slik at han fikk fullført studiene. Senere hadde han en meget fremgangsrik karriere i USA. Da han døde, etterlot han seg en større formue som han hadde ønsket å donere til Gundersen-klinikken som takk for hjelpen. Pengene skulle hjelpe norske studenter å komme til Amerika. Det er avkastningen av dette fondet som vi har fått anledning til å benytte til glede for norske medisinere.

Bjørn Lund som student sammen med Ruth Gundersen. Foto privat

To studentgrupper i året

Hvert år kan to grupper på fire studenter fra Oslo få tildelt Bjørn Lund scholarships, dvs. et fire ukers studieopphold i La Crosse med alle oppholdsutgifter dekket og et skreddersydd «training program» på høyt nivå. Flybilletten må imidlertid dekkes på annen måte. Opplegget tilbys i forbindelse med utarbeidingen av den obligatoriske skriftlige oppgaven. Avtale om stipend gjøres i god tid, slik at man vil kunne få faglig veiledning om oppgaven også før selve USA-oppholdet som finner sted kort tid før oppgaveinnlevering ved slutten av studiet. De første to gruppene kan således være klare til å dra i 2002. Imidlertid regner vi med å kunne sende fire sisteårs studenter på et mer generelt studieopphold, ikke bundet til oppgaveskriving, allerede i sommerferien 2001.

For å komme i betraktning må man gjennom en søknadsprosedyre. Bjørn Lund scholarships skal henge høyt, men så blir det også en tilsvarende fjær i hatten for den som får anledning til å reise. Undertegnede er norsk kontaktperson og kan gi nærmere informasjon. Studenter som er interesserte i opphold i 2001 og 2002 må henvende seg før 1. februar 2001 til e-postadressen: oivind.larsen@samfunnsmed.uio.no

Anbefalte artikler