Helsefakta

Artikkel

Avdeling

Prosent

Antall medlemmer

Østfold

14,41

701

Akershus

17,09

1 346

Oslo

18,20

3 891

Hedmark

18,13

524

Oppland

17,27

21

Buskerud

14,16

692

Vestfold

10,68

599

Telemark

16,26

486

Aust-Agder

14,52

310

Vest-Agder

18,00

489

Rogaland

18,01

966

Hordaland

17,23

1 613

Sogn og Fjordane

17,96

284

Møre og Romsdal

19,43

669

Sør-Trøndelag

22,82

1 008

Nord-Trøndelag

18,79

346

Nordland

14,49

621

Troms

20,79

736

Finnmark

16,42

201

Utland

11,89

387

Norsk medisinstudentforening (Nmf)

2,14

3 181

Yrkesforening

Prosent

Antall medlemmer

Ylf

22,70

4 534

OLL

10,77

817

Of

16,10

5 349

Aplf

15,63

3 659

PSL

13,54

1 071

Namf

10,73

438

LVS

20,31

522

Totalt leger

17,38

16 390

Totalt Dnlf

14,90

19 571

  • Kilde: Den norske lægeforenings medlemsregister.

  • For utviklingen i medlemstall siden 1994–95, se Helsefakta i nr. 28/2000 side 3477 for yrkesforeningene, og Helsefakta i nr. 29/2000 for fylkesavdelingene.

Anbefalte artikler