Tillitsvalgtarbeid – en æressak for overleger?

Nina Husom Om forfatteren
Artikkel

– Det er trist å se at vi stiller som amatører i dette spillet, sa Per Egil Haavik ved Sentralsjukehuset i Rogaland. Helge Haarstad ved Regionsykehuset i Trondheim mente at arbeidsgiverne bruker legenes gode særavtaler og andre fordeler mot dem i forhandlinger, og at legene derfor kommer dårligere ut relativt sett.

Umulig å verve

Torleiv Svendsen ved Oppland sentralsykehus som hadde forhandlet for 250 leger, hadde lagt mye forarbeid i å prioritere kravene før forhandlingene startet. Erfaringene med en slik strategi var svært gode. Han hadde også argumentert for tiltak som bidrar til å rekruttere leger til fylket, og opplevde at dette ble positivt mottatt av fylkeskommunens forhandlere.

Legeforeningen sliter med å få folk til å påta seg tillitsverv. Per Egil Haavik fortalte at kolleger truer med å melde seg ut av Legeforeningen hvis de må påta seg verv. Han mente at avdelingsoverlegene ofte mangler forståelse for tillitsvalgtarbeid og at slike verv kan være en negativ meritt. Han etterlyste konkrete tiltak fra Legeforeningen utover hjelp til å slikke frimerker, som vil gjøre det til en æressak å være tillitsvalgt. Terje Keyn fra Telemark fortalte at han svært motvillig hadde stilt til valg, men var etter kort tid blitt toppengasjert i arbeidet: – Jeg er glad jeg var dum nok til å si ja, kommenterte han.

Leger som ledere

Fra 1. januar 2001 skal sykehusene ha innført én leder på alle nivåer. Ifølge lov om spesialisthelsetjeneste behøver ikke denne personen å være lege. Flere mente at avdelingslederstillingene i de fleste tilfeller vil bli besatt av leger likevel, og bekymret seg ikke.

– Vi må bidra til tydelige lederroller og utvikle ledelsesverktøy som er bedre enn i dag, sa Bente Mikkelsen. Hun mente at mange leger er skremt av utfordringene som ligger i å være leder og sa at temaet må vektlegges sterkere i grunnutdanningen og at spesialist- og etterutdanningen må rette seg mot lederfunksjonen.

Seniorpolitikk

For å få et grunnlag for Legeforeningens seniorpolitikk er det gjort en undersøkelse blant Legeforeningens 1 000 medlemmer over 58 år om hvordan de vil ha sine siste arbeidsår.

Anne Larsen i Overlegeforeningens styre la frem de foreløpige resultatene av undersøkelsen før purring. Svarprosenten var 50, men Larsen mente at visse konklusjoner var tydelige: 47 % av de spurte ønsket førtidspensjonering. En tredel av denne gruppen svarte at de ønsket å gå av ved 60–63 år og to tredeler ønsket dette ved 64–67 år. For eventuelt å utsette pensjoneringen sa de fleste at de ønsket endring i vaktordningene, mer fritid og bedre avspaseringsmuligheter. Det var ikke noe utbredt ønske blant respondentene om å få kortere arbeidstid på dagtid.

Ny leder i Overlegeforenigen

Bente Mikkelsen

Einar S. Hysing

Ny leder i Overlegeforeningen ble Bente Mikkelsen (tidl. nestleder) ved Kvinneklinikken ved Sykehuset Østfold. Hun overtar fra 1.1. 2001 etter Einar S. Hysing som fratrer vervet halvveis i perioden. Grunnen er at han trer inn i en lederstilling ved Rikshospitalet som ikke er forenlig med tidkrevende tillitsverv i Overlegeforeningen og sentralstyret. Lars Eikvar ved Klinisk kjemisk avdeling ved Ullevål sykehus erstatter Mikkelsen i Overlegeforeningens styre. Lars Nesje, kommunelege i Sjøvegan i Troms, erstatter Hysing i sentralstyret.

Anbefalte artikler