Pasienter reagerer på dårlig hygiene

Artikkel

Det sier Bjørg Marit Andersen, avdelingsoverlege ved Ullevål sykehus, avdeling for sykdomsforebygging hos risikogrupper. Hun viser til nyere undersøkelser fra England, Danmark og Sveits som bekrefter at leger og medisinstudenter spesielt er dårlige på håndhygiene.

– En engelsk undersøkelse viser at bare 8 % vasket hendene etter kontakt med en meget skitten fot, til tross for at det befant seg en vask i umiddelbar nærhet og at neste pasient ventet noen meter bortenfor. Da det ble satt opp et skilt for å minne om håndvask, var det bare 18 % som vasket seg. Samtidig viser andre undersøkelser at sykepleierne utfører slike enkle handlinger, der legene fortsatt skårer lavt, selv om de er klar over smitterisikoen.

– Dette har også med troverdighet og tillit å gjøre, sier Andersen.

– Dagens pasienter har god kunnskap om bakterieoverføring og resistens. De vet at piercing og smykker samler mikrober. De reagerer også på at stetoskop henger

rundt halsen hele dagen, uten å bli tørket av. Det er slutt på de tider hvor pasientene badet hver 14. dag. Nå vil de ha det rent og skikkelig rundt seg. Det estetiske ved legens fremtoning blir også mer og mer viktig, sier hun. Andersen legger til at leger per i dag ikke får noen systematisk opplæring i hvordan de kan forhindre smitte.

– Dessuten har sykehusinfeksjoner en økonomisk side. En reoperasjon av hoften koster 250 000 kroner.

Alle foto fra Emma’s hvide verden, AV-sektionen, Aalborg Sygehus

Anbefalte artikler