Trygderefusjon av spesialisttakster krever norsk spesialistgodkjenning

Einar Skoglund Om forfatteren
Artikkel

Statens helsetilsyn har fastslått at en lege

ifølge norsk lovgivning må ha norsk autorisasjon eller lisens for å utøve legevirksomhet i Norge. På samme måte må det foreligge norsk spesialistgodkjenning for å kunne praktisere som spesialist i Norge. Nordisk overenskomst fastslår at helsepersonell som omfattes av overenskomsten, har rett til å få sin autorisasjon eller andre godkjenninger overført til annen kontraherende stat. Imidlertid er norsk godkjenning en nødvendig forutsetning for at de rettigheter og plikter som påhviler leger, skal kunne gjøres gjeldende for og av legen i Norge.

Dette innebærer at det kun er leger med spesialistgodkjenning i Norge som kan heve refusjon fra trygden med spesialisttakster. Her gjelder selvfølgelig også øvrige vilkår, som avtale med kommune eller fylkeskommune.

Anbefalte artikler