Guide gjennom Rikets kunst

Artikkel

Når et offentlig bygg reises, følger utsmykking av bygget i kjølvannet, men sjelden eller aldri tidligere har utsmykkingen vært viet så stor oppmerksomhet som ved det nye Rikshospitalet. Utsmykkingen ved Rikshospitalet utgjør det største enkeltprosjekt som Utsmykkingsfondet for offentlige bygg noensinne har gjennomført. Nå foreligger en bok som guider deg gjennom kunsten.

Kunsten ved Rikshospitalet representerer den største offentlige kunstsamlingen i Norge utenfor museene, og boken bringer et rikholdig utvalg av samlingen, i form av fotografier. Leseren blir ledet ut på en systematisk guidet tur gjennom sykehuset, fra åpne og offentlige møtesteder på torget, i vestibylen og glassgaten, til sengepostene. Vi presenteres for variasjonen og spennvidden i kunstverkene, som monumentale blikkfang ã la Kjell Mardon Gunvaldsens tekstilarbeid Balanse i hovedvestibylen, til små overraskelser, som Per Hess’ gulvutsmykking Frø; små organiske former i epoksy som er sådd over gulvet i hele bygget. Enkelte av kunstverkene er ledsaget av kunstnerens tanker om verket.

I motsetning til museer, som presenterer kunst isolert, inngår kunsten ved Rikshospitalet i en større sammenheng. Byggets arkitektur og sykehusets ulike brukergrupper har vært viktige rammebetingelser ved valget av kunst til sykehusets ulike områder. Boken gir et lite innblikk i sykehusets arkitektoniske grunnidé, det humanistiske sykehus, som også har vært retningsgivende for den kunstneriske utsmykkingen. Tanken er at omgivelsene spiller en viktig rolle for trivsel og velvære. Blant annet har man i valg av farger tatt utgangspunkt i Goethes fargelære og teorier om fargenes innvirkning på sinnet.

Guiden henvender seg til alle som kommer til Rikshospitalet, enten de har sitt daglige virke der, er pasienter, pårørende eller besøkende, og kan være et berikende supplement til den kunstinteressertes ferdsel gjennom sykehuset.

Ingrid M. Høie

Tidsskriftet

Anbefalte artikler