Les mer om ...

Artikkel

Humanistiske fag i medisinen

Blir medisinere bedre leger av å lese klassisk litteratur og lære historie? Forholdet mellom naturvitenskapelige og humanistiske fag i medisinen belyses i en egen temadel i dette nummeret.

Kan empati læres?

Lukt

Ny molekylærbiologisk kunnskap gir oss bedre forståelse av luktesansens fysiologi og  betydning.

Luktesansen

Salmonella

Salmonella er den mikroben som oftest omtales i norske aviser. Forebygging forutsetter både individuelt ansvar og offentlig kontroll.

Personlig ansvar og offentlig kontroll

Norske avisers presentasjoner av Salmonella

Salmonellasmitte fra skilpadder

Sykelighet og værforhold

Etter en værmessig uvanlig høst kan det være av interesse at antall øyeblikkelig hjelp-innleggelser i medisinsk avdeling er høyere på dager med nedbør enn ellers.

Er øyeblikkelig hjelp-innleggelser i medisinsk avdeling avhengig av været?

Lucia-feiring

Også sesongarbeid, som det å være Lucia, har sine yrkesmedisinske skyggesider.

Hudreaksjon etter luciafeiring

Rettsmedisin

Rettsmedisineren er en viktig sakkyndig i norsk rettsvesen.

Legen som detektiv

Rettsmedisinens DNA-detektiver

Medisinsk historie

Verdensomseilinger, håndtering av kopper og vurdering av bakteriell endokarditt på slutten av 1800-tallet og norsk medisin omkring den annen verdenskrig er blant de medisinsk-historiske emnene i dette nummeret.

”Nu er jeg beskeden. Og mer enn det.” Fra Tyskland til Norge i 1934

Hjelpeaksjonen under paratyfoid A-epidemien i Kirkenes 1943 – 44

Kopper i Telemark i siste del av 1800-tallet

En hjertesak – to undersøkelser av samme hjerte med 60 års mellomrom

Lege Eyvind Kraft – jorden halvveis rundt i 1880-årene

Harald Schjelderup

En av pionerene innen psykoanalysen i Norge hadde en åpen holdning til parapsykologiske fenomener.

Sigmund Freud og Harald Schjelderup – synspunkter på telepati og parapsykologi

Oskar Pfister som psykoterapeut for brødrene Kristian og Harald Schjelderup

Har du lest?

I tillegg til å presentere 29 omtaler av nye bøker introduserer Tidsskriftet i dette nummeret en spalte med særlig anbefalelsesverdig lesing for leger.

Med andres ord

Anbefalte artikler