Fra sporinnsamling via DNA-analyser til identifisering

Artikkel

4. januar 2000 kolliderte et nordgående lokaltog og et sørgående ekspresstog ved Åsta stasjon på Rørosbanen. Begge togene hadde en fart på ca. 90 km/t. 19 mennesker mistet livet i det voldsomme sammenstøtet og den påfølgende dieselbrannen.

Under arbeidet med sporinnsamling

på åstedet ble kriminalteknikere fra

KRIPOS assistert av en rettsmedisiner og en rettsodontolog. KRIPOS hadde ansvaret for innsamling av ante mortem-opplysninger (inkl. odontologiske og medisinske opplysninger), registrering av eiendeler og den endelige identifiseringen av de omkomne. Rettsmedisinsk institutt i Oslo foretok obduksjoner samt rettsgenetiske undersøkelser. Blodprøver av de pårørende ble også analysert ved Rettsmedisinsk institutt, mens rettstoksikologiske analyser ble utført ved Statens rettstoksikologiske institutt.

Flere identifiseringsteknikker ble benyttet parallelt. 18 av de 19 omkomne ble identifisert ved DNA-analyser, 12 ved rettsodontologiske teknikker, og seks på grunnlag av dokumenter, smykker eller klær. Bildeserien er hentet fra Nordisk Rettsmedisin nr. 3/2000 og er trykt med tillatelse fra bladet og Rettsmedisinsk institutt. Serien viser ulike trinn i identifiseringen av en av de omkomne.

Figur 1 En av de omkomne ble funnet under restene av lokaltogets første vogn og hjulene til diesellokomotivet.

Figur 2 Forkullede rester av varierende opphav blir undersøkt ved Rettsmedisinsk institutt i Oslo

Figur 3 Sorteringsarbeidet avdekker knokkel- og muskelfragmenter samt noen eiendeler av metall

DNA-profil

Figur 4 På grunnlag av DNA-analyser av muskelrester og blodprøver fra pårørende, kan de omkomne bli identifisert. Her sees en DNA-profil som er sammensatt av ti polymorfe STR-loci typet ved PCR-teknikk og automatisk fragmentanalyse.

Anbefalte artikler