Minileder

Charlotte Haug

Forsidebildet

Anne Gitte Hertzberg

I dette nummeret

Nyheter

Kjetil Søreide
Åslaug Helland
Trine B. Haugen
Trine B. Haugen
Erlend Hem
Erlend Hem
Erlend Hem
Erlend Hem
Erlend Hem
Per Helge Måseide

Medisin og vitenskap

Børge Sivertsen
Anne Relbo
Lars Gullestad
Marit Hellesvik
Ingelin Grov
Arne Andreassen
Svein Simonsen
Odd Geiran
Odd E. Havik
Hanne Dagfinrud
Marte Schrumpf Heiberg
Gunnstein Bakland
Johan Skomsvoll
Tore Kristian Kvien
Marit Andreassen
Lone Jørgensen
Bjarne K. Jacobsen
Jana Midelfart Hoff
Mari Furnes
Wenche Telstad
Anna Midelfart

Perspektiv og debatt

Marit Christensen
Ragnar Waldahl
Lars Weisæth
Anna Luise Kirkengen
Elling Ulvestad
Dagfinn Skaare
Yngvar Tveten
Bjørn-Erik Kristiansen
Jørgen G. Bramness
Pål Sandvik
Helle Schøyen
Fredrik A. Walby
Per Joachim Lund
Gunnar Baatrup
Rune Svensen
Åse Kjellmo
Anders Drolsum
Michael Bretthauer
Geir Hoff
Anne-Lise Nordlie
Bjørg Marit Andersen
Lars Walløe
Haakon Lindekleiv
Paal André Skjærpe
Jan Due
Leiv Otto Watne
Petter Gjersvik
Ingeborg Larsen
Hedda Goverud Andersson
Eivind Haga
Per Helge Måseide
Ole Didrik Lærum
Erlend Hem
John Nessa
Lars Johan Danbolt
Sten Erik Hessling
Magne Nylenna
Rune Nielsen
May B. Lund
Øyvind Watne
Peter F. Hjort
Karl-Henning Kalland
Erlend Hem

Aktuelt i foreningen

Torunn Janbu
Lise B. Johannessen
Lise B. Johannessen
Ellen Juul Andersen
Lise B. Johannessen
Lise B. Johannessen
Anjam Latif Shuja

Oss imellom

Gunn Marit Seberg

På tampen

Kjell Magne Bondevik