Doktoravhandlinger

Artikkel

Christine Therese Bull Bringager, Ph.D. A prospective follow-up study of chest pain patients – with emphasis on patients with panic disorder. Utgår fra Institutt for medisinske basalfag, Ullevål universitetssykehus. Disputas 20.11. 2007.

Bedømmelseskomité: Odd Havik, Universitetet i Bergen, Knut Rasmussen, Universitetet i Tromsø, Inger Helene Vandvik og Øivind Ekeberg, Universitetet i Oslo.

Veileder: Toril Dammen.

Gunhild Øverland, dr.med. Kupffer cell activation in systemic inflammation. Utgår fra Institutt for kirurgisk forskning, Rikshospitalet. Disputas 22.11. 2007.

Bedømmelseskomité: Angelo Nespoli, University of Milano, Peter Gaustad, Fakultetsdivisjon Rikshospitalet, Universitetet i Oslo, og Åshild Vege, Fakultetsdivisjon Rikshospitalet, Universitetet i Oslo.

Veileder: Jacob Edward Wang.

Øystein Lunde Holla, Ph.D. Hypercholesterolemia caused by structural alterations in the LDL receptor gene or by PCSK9-mediated degradation of the LDL receptors. Utgår fra Medisinsk genetisk laboratorium, Avdeling for medisinsk genetikk, Rikshospitalet. Disputas 23.11. 2007.

Bedømmelseskomité: Joep Defesche, University of Amsterdam, Christian A. Drevon, Universitetet i Oslo, og Bente Halvorsen, Fakultetsdivisjon Rikshospitalet, Universitetet i Oslo.

Veileder: Trine Ranheim.

Birgitta Langhammer, Ph.D. Physiotherapy after stroke – a lifetime endeavour. Utgår fra Sunnaas sykehus, Fakultetsdivisjon Ullevål universitetssykehus, Universitetet i Oslo. Disputas 23.11. 2007.

Bedømmelseskomité: Lotta Widén Holmqvist, Karolinska Institutet, Huddinge, Bent Indredavik, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, og Torgeir Bruun Wyller, Fakultetsdivisjon Ullevål universitetssykehus, Universitetet i Oslo.

Veileder: Birgitta Lindmark.

Torbjørn Paulsen, dr.med. Epithelial ovarian cancer. A clinical epidemiological approach on diagnosis and treatment. Utgår fra Kreftregisteret, Avdeling for gynekologisk onkologi og Avdeling for patologi, Radiumhospitalet. Disputas 30.11. 2007.

Bedømmelseskomité: Elizabeth Junor, Western General Hospital, Edinburgh, Thomas Högberg, universitetssykehuset i Linköping, og Karl-Erik Giercksky, Universitetet i Oslo.

Veileder: Janne Kærn.

Universitetet i Bergen

www.uib.no/info/dr_grad/

Mona K. Beyer, Ph.D. Brain MRI changes in Parkinson’s disease – a cross sectional study. Utgår fra Radiologisk avdeling, Stavanger universitetssjukehus. Disputas 9.11. 2007.

Kjetil Søreide, Ph.D. Metachronous and recurrent cancer development in colorectal neoplasia. Clinical aspects, molecular biomarkers and proteomic patterns in surveillance and risk evaluation. Utgår fra Gades institutt og Avdeling for patologi, Stavanger universitetssjukehus. Disputas 14.11. 2007.

Bedømmelseskomité: Geir Hoff, Universitetet i Oslo, Mark Arends, University of Cambridge, og Ole Bjørn Mæhle, Universitetet i Bergen.

Eva Langeland, dr.polit. Opplevelse av sammenheng og livskvalitet hos personer som lider av psykiske helseproblemer. En intervensjonsstudie i samtalegrupper med fokus på salutogenese. Utgår fra Høgskolen i Bergen og Universitetet i Bergen. Disputas 16.11. 2007.

Ole Johan Halvorsen, Ph.D. Molecular and prognostic markers in prostate cancer. A study of cell-cycle regulators, angiogenesis and candidate markers. Utgår fra Gades Institutt, Seksjon for patologi, Universitetet i Bergen. Disputas 16.11. 2007.

Tom Eichele, Ph.D. Electrophysiological and hemodynamic correlates of expectancy in target processing. Utgår fra Det psykologiske fakultet og fMRI-gruppen i Bergen. Disputas 20.11. 2007.

Veiledere: Kenneth Hugdahl og Helge Nordby.

Carl-Fredrik Bassøe, dr.polit. En systematisk metode for å stille medisinske diagnoser. Utgår fra PROMED-instituttet. Disputas 23.11. 2007.

Veileder: Andreas Lothe Opdahl

Universitetet i Tromsø

http://uit.no/nyheter/pressemeldinger/

http://uit.no/nyheter/pressemeldinger/

Osman A.B.S.M. Gani, Ph.D. Docking and scoring methods in the study of protein-ligand interactions. Utgår fra Institutt for medisinsk biologi, Avdeling for farmakologi. Disputas 14.11. 2007.

Bedømmelseskomité: Finn Drabløs, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Nathalie Reuter, Universitetet i Bergen, og Peik Haugen, Universitetet i Tromsø.

Cathrin Nikolaisen, Ph.D. The role of current biomarkers in the diagnosis and prognosis of patients with rheumatoid arthritis. Utgår fra Institutt for klinisk medisin, Revmatologisk avdeling. Disputas 20.11. 2007.

Bedømmelseskomité: Solbritt Rantapää Dahlqvist, universitetssykehuset i Umeå, Johan G. Brun, Haukeland Universitetssjukehus, og Anne Husebekk, Universitetet i Tromsø.

Rasmus Goll, dr.med. The antral immune response in patients with H. pylori infection. Utgår fra Institutt for klinisk medisin. Disputas 23.11. 2007.

Bedømmelseskomité: Arnold Berstad, Universitetet i Bergen, Per Brandtzæg, Rikshospitalet, og Elin Mortensen, Universitetet i Tromsø.

Anbefalte artikler