Riktig behandling for revmatoid artritt?

Anne Forus Om forfatteren
Artikkel

I perioden 1977 – 92 hadde kvinner med revmatoid artritt kortere levetid enn befolkningen for øvrig. Behandling med sykdomsmodifiserende midler kan gi bedre langtidsutsikter.

Anne Grimstvedt Kvalvik. Foto Sigbjørn Sigbjørnsen

Revmatoid artritt en betennelsesaktige revmatisk sykdom som rammer rundt 0,5 % av befolkningen. Dette er en kronisk sykdom som primært angriper leddene, men andre organer kan også rammes.

Anne Grimstvedt Kvalvik har undersøkt behandling og utfall for pasienter med revmatoid artritt.

– Pasienter med tidlig og alvorlig sykdom ble selektert for sykdomsmodifiserende behandling, men dokumentert behandlingsvarighet var kort. Vi vet at slik behandling kan redusere smerter og gi mindre funksjonstap på kort sikt og bedre langtidsutsiktene, sier hun.

Kvalvik viser også at pasienter med revmatoid artritt, spesielt kvinner, hadde moderat økt dødelighet i forhold til normalbefolkningen. Dette ser ut til å ha sammenheng med hvor alvorlig sykdommen er.

En ny gruppe leddgiktspasienter ble fulgt i tre år etter oppstart av behandling med infliximab. Det var klar reduksjon i sykdomsaktivitet, men kun en firedel av pasientene oppnådde lav aktivitet – DAS28 < 3,2.

Kvalvik forsvarte avhandlingen Did we do the right things right? Assessing quality of care for patients with rheumatoid arthritis for dr.med.-graden 28.9. 2007. Arbeidet har fått Helse Vests kvalitetspris.


DAS28 (disease activity score): Validert mål for sykdomsaktivitet, som omfatter undersøkelse av 28 ledd. En skår på > 5,1 anses som høy sykdomsaktivitet, en skår på ≤ 3,2 anses som lav aktivitet. Tallet beregnes ut fra antall ømme og hovne ledd, senkningen og pasientens egen vurdering av sykdomsaktiviteten.

Legemiddelrelaterte problemer: I studien er dette definert som «en hendelse eller et forhold som skjer i forbindelse med legemiddelbehandling, og som reelt eller potensielt interfererer med ønsket helseeffekt». Eksempler på dette er behov for flere legemidler, unødvendige legemidler, legemiddelinteraksjoner, bivirkninger, feilføring av pasientjournal og dårlig pasientetterlevelse.

Anbefalte artikler