()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Legeforeningen har en liten, men sentral stab som har den koordinerende funksjon for aktiviteten i sekretariatet. Staben ledes av generalsekretær Terje Vigen.

  Generalsekretær Terje Vigen (bak t.v.) med hele staben. Fra venstre: Kristin Hekne Thoresen, Ellen Pettersen og Odvar…
  Generalsekretær Terje Vigen (bak t.v.) med hele staben. Fra venstre: Kristin Hekne Thoresen, Ellen Pettersen og Odvar Brænden. Foto Lise B. Johannessen

  – Vi er ikke mange, men har stor kontaktflate ut mot organisasjonen, sier generalsekretæren. Han leder en stab på tre personer. Disse er seniorrådgiver og advokat Odvar Brænden og de to sekretærene Ellen Pettersen og Kristin Hekne Thoresen.

  Odvar Brænden er rådgiver for generalsekretæren. Han har ansvaret for organisering og oppfølging av sentralstyrets møter og landsstyremøtene, møter fast i disse og har ansvaret for utarbeidelse av referat- og vedtaksprotokoller. Han er også sekretariatsansvarlig for Rådet for legeetikk. Han jobber med en rekke organisasjonsspørsmål og med Legeforeningens lover. I tillegg driver han i noen grad intern personaljuridisk rådgivning.

  Kristin Hekne Thoresen har en sentral rolle i forberedelsene av landsstyremøtene og tar hånd om alt det praktiske i forbindelse med avviklingen av landsstyremøtene, i tillegg til at hun leder sekretariatet under selve landsstyremøtet. Hun har sekretærfunksjoner for Rådet for legeetikk og jobber også med kursorganisering, bl.a. pensjonsforberedende kurs for leger som nærmer seg pensjonsalderen.

  Ellen Pettersen er sekretær for generalsekretæren og for presidenten som er frikjøpt på heltid med eget kontor i Legenes hus. Pettersen holder bl.a. oversikt over generalsekretærens og presidentens møter, reiser m.v., og sørger for at sentralstyret får alle nødvendige sakspapirer herunder en omfattende sakliste til hvert møte. Hun har også en viktig funksjon som sekretær og kontaktperson for Eldre lægers forening.

  Travel generalsekretær

  Travel generalsekretær

  Generalsekretæren samarbeider tett med den øvrige ledelsen i Legenes hus. Han leder bl.a. avdelingsdirektørmøtene og har også ansvaret for å lede møtene i Arbeidsmiljøutvalget. Her sitter tre representanter for ledelsen, tre fra de ansatte samt hovedverneombudet.

  Legeforeningens generalsekretær er en travel mann. Han har koordinerende funksjon for aktiviteten i sekretariatet og har løpende kontakt med presidenten for å samordne kontakten mellom sekretariatet og den politiske ledelsen. Generalsekretæren møter fast i sentralstyret og har ellers i sitt mandat at han kan delta i alle møter i organisasjonen uten formell invitasjon. Han er bl.a. leder av kvalitetssikringsfond III/NOKLUS. Terje Vigen deltar også i en viss utstrekning i styremøter i de fagmedisinske foreningene og forsøker så langt det er mulig å ha kontakt med de ulike ledd i organisasjonen.

  Han sitter ex officio i styret for Soria Moria Hotell og konferansesenter, og er medlem av styret i stiftelsen Christiania Torv AS som eier Legenes hus – huset der Legeforeningen har sine kontorer i Oslo.

  Generalsekretæren møter ellers i en rekke internasjonale organisasjoner, både i Verdens legeorganisasjon (WMA), i Comité Permanent de Médecin Européens (CPME) og i European Forum of Medical Associations (EFMA). Dessuten deltar han to ganger årlig i møter med generalsekretærene i de øvrige nordiske legeforeningene. Annethvert år er det nordisk sentralstyremøte for de nordiske legeorganisasjonene. Disse møtene går på omgang mellom de ulike landene.

  Administrasjon og fag

  Administrasjon og fag

  Generalsekretæren holder allmøter for sekretariatet første mandag i måneden. Til hvert allmøte inviteres det også eksterne forelesere som holder faglige foredrag om ulike medisinske temaer for alle Legeforeningens ansatte. Tema for møtene har bl.a. vært hudsykdommer, kronisk utmattelsessyndrom, HIV/AIDS, infeksjonssykdommer m.m.

  Terje Vigen trives godt i generalsekretærstolen, og kan snart se tilbake på 20 år i Legeforeningen. Det som skulle være et tre måneders engasjement i 1988 utviklet seg til å bli en fast stilling, først noen år som leder for helsepolitisk avdeling, de siste fire årene som generalsekretær.

  Tabell

  I Tidsskriftet nr. 22 til og med nr. 24 presenteres Legeforeningens avdelinger. I dette nummeret presenteres Legeforeningens stab og forskningsinstitutt.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media