Leger må være forberedt på vold og trusler

Ellen Juul Andersen Om forfatteren
Artikkel

Dette var noen av konklusjonene fra Legeforeningens seminar om tiltak for å minske risiko for vold mot leger under yrkesutøvelse, i november.

Bente Bjørnhaug Pedersen påpeker at vold og trusler rammer mange leger. Foto Ellen Juul Andersen

– En pasient braste inn på kontoret mitt og truet med å knuse knærne mine med en hammer, fortalte en fastlege fra Trondheim ved åpningen av seminaret.

En stor, kraftig pasient gikk rett forbi resepsjonen og inn på legens kontor. Pasienten hadde vondt i knærne, og ville knuse knærne til legen fordi han ikke trodde legen forsto hvor vondt han hadde i sine knær. I tillegg skulle han sage av ham beina etterpå. – Jeg ble redd, sa legen. Han besluttet at han måtte forholde seg i ro. Etter noe tid klarte han å roe ned pasienten, men da hadde det gått 30 minutter. Hans kolleger på legesenteret hadde forstått at det var en noe ekstraordinær situasjon, men de hadde bare lyttet ved døren og hørt at det var en rolig samtale, ingen høye røster. – Det var derfor de trodde at alt var i orden, sa legen. Han opplevde umiddelbart den reaksjon at han ble sint på sine kolleger som ikke hadde grepet inn. Senere på dagen varslet han politiet og fikk beskjed om at han måtte anmelde pasienten – noe han gjorde. – Jeg bestemte meg for å gå en tur samme kveld i de mer belastede stedene av byen, slik at frykten ikke skulle få sette seg fast i meg. Det tror jeg i ettertid var lurt, sa han. Han fortalte også at han satt pris på at den psykiatriske institusjonen hvor pasienten ble innlagt, ringte og fortalte hvordan det gikk med ham, men også spurte hvordan det gikk med legen. – Det satt jeg umåtelig stor pris på, sa han.

I et intervju i Journalen opplyste instituttsjef ved Legeforeningens forskningsinstitutt, Olaf Gjerløw Aasland at 29 % av de spurte legene oppga at de hadde blitt utsatt for vold fra pasienter eller pårørende. Det var psykiatere og allmennleger som var mest utsatt. Mange flere sa også at de hadde blitt utsatt for truende oppførsel.

På seminaret diskuterte man mulige tiltak. Bente Bjørnhaug Pedersen, fastlege og medlem av seminarkomiteen, sier at enkelte leger for eksempel har erfart at det å anmelde har ført til at de må gå med voldsalarm og at barna deres blir truet.

– Vi ser av de sakene som blir omtalt, at leger som opplever vold, ofte stiller seg mange spørsmål. For eksempel om man kan politianmelde pasienten når man har taushetsplikt, hva man gjør når situasjonen oppstår og hvor grensen går for å anmelde.

Bjørnhaug Pedersen sier at de blant annet ønsker å se på om det er noe spesielt med pasienter som utøver vold. – Er det noe som går igjen, noe man bør passe seg for? Er det noe legene som er blitt angrepet, har gjort eller ikke gjort, som det kan være klokt å være bevisst på? spør hun.

Bjørnhaug Pedersen mener at fastleger ofte er i en spesiell situasjon, i og med at de ikke uten videre kan fjerne en pasient som har opptrådt voldelig fra listen sin. Hun understreker at vold og trusler er et tema som rammer mange leger og ikke bare en liten gruppe.

Anbefalte artikler